Skip to main content
Skip table of contents

BO > Artiesten facturatie

Met behulp van dit tabblad kun je factureren op basis van loonkosten. Dit is alleen mogelijk als je de artiesten- en beroepssportersregeling toepast bij relaties en in het tabblad 'Facturatie > Instellingen' bij relaties hebt vastgelegd dat de artiesten facturatie dient te worden gedaan op basis van loonkosten met een opslag. Het tabblad toont je de loonspecificaties van de flexwerkers.

Vanaf 1 juli 2011 wijzigt het BTW tarief voor artiesten van 6% BTW naar 21% BTW. Uren vóór 1 juli 2011 worden tegen 6% BTW gefactureerd en uren vanaf 1 juli 2011 worden tegen het BTW tarief van 21% gefactureerd. Het werkmoment is leidend voor de bepaling van het te hanteren BTW tarief.

Let op! Vergoedingen worden geplaatst op de laatste dag van een declaratietijdvak. In het geval van de week (26) of periode (7) waarin 1 juli 2011 valt, zal de vergoeding onder het btw tarief van 21% vallen. 1 juli 2011 is immers niet de laatste dag van het declaratietijdvak. Wanneer dit tegen 6% BTW moet worden verrekend dien je de vergoeding in de week of periode ervoor te facturen. Vanaf productie 2012-8 is het mogelijk een datum aan de vergoeding te geven waardoor deze niet meer op de laatste dag van een declaratietijdvak gekoppeld hoeft te zijn. Zie voor meer informatie de versie pagina.Filterinstellingen

In deze rubriek kun je één of meerdere filters instellen voor het selecteren van de aan te maken facturen. De filterinstellingen welke je kunt ingeven zijn:

Status facturering

Je kunt filteren op de status van de facturering. Je hebt de keuze uit:

 • N.v.t.
  geen filterinstelling voor status facturering
 • Te accorderen
  alle loonspecificaties van flexwerkers waarvoor nog een factuurtarief moet worden vastgesteld worden getoond
 • Geaccordeerd
  alle loonspecificaties van flexwerkers waarvoor een factuurtarief is vastgesteld worden getoond
 • Verwerkt
  alle loonspecificaties van flexwerkers welke zijn gefactureerd op basis van loonkosten worden getoond

Jaar

Je kunt een filter instellen voor het jaar.

Loontijdvak

Je kunt een filter instellen voor het loontijdvak. Je hebt de keuze uit:

 • N.v.t.
  geen filterinstelling voor loontijdvak
 • Week
  alle loonspecificaties van flexwerkers met een loontijdvak 'Week' worden getoond
 • 4-weken
  alle loonspecificaties van flexwerkers met een loontijdvak ' 4-weken' worden getoond
 • Maand
  alle loonspecificaties van flexwerkers met een loontijdvak 'Maand worden getoond

Verzonden

Je kunt een filter instellen betreffende de verzendstatus van de loonspecificatie. Je hebt de keuze uit:

 • N.v.t.
  geen filterinstelling voor verzendstatus.
 • Niet verzonden
  alle loonspecificaties van flexwerkers welke nog niet zijn verzonden worden getoond
 • Verzonden
  alle loonspecificaties van flexwerkers welke zijn verzonden worden getoond

Datum aanmaak

Je kunt filteren op de aanmaakdatum van loonspecificaties.

Datum verzending

Je kunt filteren op de verzenddatum van loonspecificaties.

Flexwerker

Je kunt een flexwerker selecteren. De loonspecificaties die betrekking hebben op deze flexwerker worden getoond.

Volgnummer

Je kunt filteren op het volgnummer van loonspecificatie.

Eigenschappen

Middels deze optie kun je extra informatie opvragen behorende bij de geselecteerde loonspecificatie. Door het activeren van de 'dubbele zwarte pijl' worden de eigenschappen zichtbaar. 

Inzien

Je kunt de geselecteerde loonspecificatie inzien. Door het activeren van de knop 'Inzien' wordt de loonspecifciatie getoond.

Factuurtarief

Wanneer je de knop 'Factuurtarief' activeert kun je het factuurtarief vaststellen.

Flexwerker

De persoonsgegevens van de flexwerker worden getoond

Loonspecificatie

Het loontijdvak, de periode en het loonjaar waarin de loonspecificatie is verwerkt worden getoond.

Detailinformatie

Totale loonkosten

De loonkosten na verloning worden getoond.

Factuurtarief

In dit veld kun je het factuurtarief vastleggen. Indien je het factuurtarief vastgesteld aan de hand van de tariefcalculator, dan wordt in dit veld het tarief getoond welke overeenkomt met het bedrag in het veld 'Resultaat'.

Geen factuur

Wanneer er van het gekozen looncomponent geen factuur moet komen, zet je een vinkje achter de tekst 'Geen factuur'.

Tariefcalculator

Rekenwijze

Je dient een rekenwijze te selecteren. Je hebt de keuze uit:

 • Factor
 • Marge
 • Tarief

Tarieffactor

Wanneer je hebt gekozen voor de rekenwijze 'Factor', dien je in dit veld de tarieffactor in te geven. Deze bestaat uit X,XXXX. Deze factor wordt vermenigvuldigd met de loonkosten om tot een factuurtarief voor de relatie te komen. Er kunnen afrondingsverschillen in de factoren voorkomen.

Marge euro

Wanneer je hebt gekozen voor de rekenwijze 'Marge', kun je kiezen voor een marge in Euro's, een marge in percentage of een combinatie van beide. Easyflex berekent nu het door jou ingegeven marge bedrag bovenop de loonkosten. Aan de hand van deze gegevens wordt het factuurtarief voor de relatie berekend.

Marge %

Wanneer je hebt gekozen voor de rekenwijze 'Marge', kun je kiezen voor een marge in Euro's, een marge in percentage of een combinatie van beide. Easyflex berekent nu het door jou ingegeven marge percentage over de loonkosten. Aan de hand van deze gegevens wordt het factuurtarief voor de relatie berekend.

Tarief

Wanneer je hebt gekozen voor de rekenwijze 'Tarief', dien je in dit veld het factuurtarief in te geven. Dit bestaat uit XXXX,XX. Dit is het tarief dat aan de relatie wordt gefactureerd.

Resultaat

De berekende resultaten naar aanleiding van alle ingegeven gegevens in de tariefcalculator worden in deze velden getoond.


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.