Skip to main content
Skip table of contents

BO > Aan/afmeldingen verzekeraars

Op tabblad 'Aan/afmeldingen verzekeraars' kun je de detailinformatie raadplegen van elke verzonden aan- en afmelding bij HollandZorg en Zorg en Zekerheid.

Overzicht

Links in het scherm staan de detailgegevens van de aan- en afmeldingen. De naam van de flexwerker, de naam van de verzekeraar, de actie (aanmelding of afmelding) en de datum waarop de melding verzonden is worden getoond. 

Detail informatie

Indien er een fout is opgetreden bij het verzenden van een aan- of afmelding wordt dit zichtbaar bij 'Detail informatie'.

Bericht

Het bericht dat verzonden is naar de verzekeraar is hier zichtbaar. Middels de knop 'Exporteren bericht' kun je het bericht exporteren.

Antwoord

Het ontvangen antwoord is hier zichtbaar. Middels de knop 'Exporteren antwoord' kun je het bericht exporteren. JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.