Skip to main content
Skip table of contents

BI > Vacature reacties

Binnen dit tabblad kunnen standaard instellingen worden vastgelegd voor flexwerkers die worden ingeschreven via 'vacaturereacties'. Het gaat hier om de marketing opties uit het tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Algemeen'. Op deze selectiecriteria kun je ook matchopdrachten uitvoeren.  

Standaard instellingen selectiecriteria

Bij het aanmaken van een flexwerker vanuit een vacaturereactie kunnen standaard instellingen vastgelegd worden voor het onderdeel 'Marketing' in het tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Algemeen'. Dit is echter niet verplicht. Je  kunt naar eigen inzicht selectiecriteria toevoegen vanuit 'Beheer > selectietabellen'.

Flexwerker kent ons van

Binnen Easyflex kun je registreren waar de flexwerker de werkmaatschappij van kent. In het selectiescherm zie je de belangrijkste criteria (top 10) van de ingevoerde selectietabel. Wanneer er meer dan 10 selectieteksten zijn ingevoerd, kun je met de knop 'zoeken' de overige selectieteksten opvragen. Ook selectieteksten die niet aan de belangrijkste criteria zijn toegevoegd kun je op deze wijze opvragen en selecteren. Wanneer je geen standaard criteria wilt vastleggen selecteer je de optie 'Blanco'. Een voorbeeld van een standaard optie is 'via vacaturereactie'. Wanneer er geen selectietabel is ingegeven, hoef je in dit veld niets in te geven.

Reden voor inschrijving

Binnen Easyflex kun je registreren wat de reden is voor de reactie. In het selectiescherm zie je de belangrijkste criteria (top 10) van de ingevoerde selectietabel. Wanneer er meer dan 10 selectieteksten zijn ingevoerd, kun je met de knop 'zoeken' de overige selectieteksten opvragen. Ook selectieteksten die niet aan de belangrijkste criteria zijn toegevoegd kun je op deze wijze opvragen en selecteren. Wanneer je geen standaard criteria wilt vastleggen selecteer je de optie 'Blanco'. Een voorbeeld van een standaard optie is 'nog niet bekend'. Wanneer er geen selectietabel is ingegeven, hoef je in dit veld niets in te geven.

Wat deed flexwerker voorheen

Binnen Easyflex kun je registreren wat de flexwerker voorheen deed. In het selectiescherm zie je de belangrijkste criteria (top 10) van de ingevoerde selectietabel. Wanneer er meer dan 10 selectieteksten zijn ingevoerd, kun je met de knop 'zoeken' de overige selectieteksten opvragen. Ook selectieteksten die niet aan de belangrijkste criteria zijn toegevoegd kun je op deze wijze opvragen en selecteren. Wanneer je geen standaard criteria wilt vastleggen selecteer je de optie 'Blanco'. Een voorbeeld van een standaard optie is 'nog niet bekend'. Wanneer er geen selectietabel is ingegeven, hoef je in dit veld niets in te geven.

Eerste indruk

Binnen Easyflex kun je registreren wat de eerste indruk van de flexwerker is. In het selectiescherm zie je de belangrijkste criteria (top 10) van de ingevoerde selectietabel. Wanneer er meer dan 10 selectieteksten zijn ingevoerd, kun je met de knop 'zoeken' de overige selectieteksten opvragen. Ook selectieteksten die niet aan de belangrijkste criteria zijn toegevoegd kun je op deze wijze opvragen en selecteren. Wanneer je geen standaard criteria wilt vastleggen selecteer je de optie 'Blanco'. Een voorbeeld van een standaard optie is 'nog niet bekend'. Wanneer er geen selectietabel is ingegeven, hoef je in dit veld niets in te geven.

Documentmap voor CV

De flexwerker kan bij de vacaturereactie een curriculum vitae toevoegen. Je dient hier aan te geven in welke documentmap het curriculum vitae gearchiveerd moet worden. Je hebt de keuze uit alle vastgelegde documentmappen voor de flexwerker, welke zijn vastgelegd in het tabblad 'Beheer > Document management > Mappen'. Standaard staat hier de documentmap 'Algemeen' ingesteld.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.