Skip to main content
Skip table of contents

BI > Transitievergoeding

De transitievergoeding bestaat uit een aantal vaste loonbestandsdelen. Naast deze vaste loonbestandsdelen moeten ook de vaste eindejaarsuitkering, ploegentoeslag en overwerkvergoedingen en variabele eindejaarsuitkering meegenomen worden in de berekening. Per werkmaatschappij kunnen er andere looncomponenten vastgelegd zijn die meetellen in bijvoorbeeld de vaste eindejaarsuitkering. In dit scherm kan je de looncomponenten aanvinken die meegenomen moeten worden in de berekening van de vaste eindejaarsuitkering, ploegentoeslag en overwerkvergoedingen en de variabele eindejaarsuitkering. 

Je hebt de keuze uit de looncomponenten die vastgelegd zijn onder ‘Loon in geld’ met uitzondering van de reserveringen en de vergoedingen (overige) onder ‘Vergoedingen/ inhoudingen onbelast.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.