Skip to main content
Skip table of contents

BI > Toegangstijden

De met Easyflex contractueel overeengekomen toegangstijden tref je aan in de eerste twee kolommen op dit tabblad. De voor jouw werkmaatschappij geldende toegangstijden dien je in de laatste twee kolommen vast te leggen. Deze dienen uiteraard binnen de contractueel overeengekomen toegangstijden te vallen. Indien je toegangstijden vastlegt welke niet binnen de contractueel overeengekomen toegangstijden vallen, geeft Easyflex je hiervan automatisch een melding.

Wanneer de contractueel overeengekomen toegangstijden ruimer zijn dan de normaal voor jouw medewerkers geldende werktijden, kun je overwegen de toegangstijden te beperken tot de voor jouw werkmaatschappij geldende werktijden. Je voorkomt hiermee dat medewerkers buiten de normale werktijden toegang krijgen tot Easyflex. Uitzonderingen op de standaard geldende toegangstijden kun je per medewerker vastleggen op het tabblad 'toegangstijden' van de medewerker. (Beheer > Medewerkers > Toegangstijden). De beheerder van Easyflex binnen jouw werkmaatschappij heeft ongeacht alle instellingen altijd toegang tot Easyflex binnen de contractueel overeengekomen toegangstijdenAutomatisch uitloggen (verplicht)

Met name voor de veiligheid van je gegevens is het van belang dat werkplekken waarop is ingelogd op Easyflex, niet onbeheerd worden achtergelaten. In dit veld kun je daarom opgegeven wanneer er moet worden uitgelogd na het uitblijven van activiteiten. Deze automatische uitlogtijd moet tussen 15 en 120 minuten liggen. Standaard is door Easyflex de uitlogtijd ingesteld op 45 minuten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.