Skip to main content
Skip table of contents

BI > Statuswijzigingen

Op dit tabblad kun je zelf de statuswijzigingen voor relaties (Frontoffice > Relatie > Algemeen > Relatiestatus) en flexwerkers (Frontoffice > Flexwerker > Algemeen > Status) vastleggen. De Easyflex applicatie wijzigt automatisch de status van relaties en flexwerkers aan de hand van de hier ingebrachte gegevens. Er zijn standaard instellingen ingebracht, indien je niets wijzigt hanteert Easyflex deze standaard instellingen.

Voor de statuswijzigingen kijkt Easyflex naar twee punten, namelijk het aantal dagen dat bij de statuswijziging is ingesteld en of er wijzigingen bij de flexwerker zijn geweest zoals het aanmaken van urendeclaraties of arbeidsovereenkomsten. 
Er wordt hierbij gekeken naar de eerste dag van het loontijdvak. Bijvoorbeeld, een flexwerker heeft een loontijdvak en declaraties van 4-weken en de statuswijziging van ‘actief’ naar ‘passief’ is ingesteld op 7 dagen, dan zal in de tweede week van de 4-weken periode de status van de flexwerker op ‘Passief’ komen te staan. Dit omdat er vanaf de eerste dag van het loontijdvak geen nieuwe urendeclaratie of arbeidsovereenkomst is aangemaakt. Wanneer een flexwerker de status 'Passief' heeft en je verandert handmatig de status weer naar 'Actief' begint de telling van de dagen opnieuw. De minimale opgave is zeven dagen.

Voor relaties

Elke relatie waar een debiteurennummer aan is toegekend, krijgt automatisch de status 'Actief'. Je kunt aangeven na hoeveel dagen deze status 'Actief' veranderd moet worden naar 'Passief'. Easyflex heeft de standaard instelling vaststaan op 90 dagen. Wanneer een relatie de status 'Passief' heeft en je verandert handmatig de status weer naar 'Actief' begint de telling van de dagen opnieuw. De minimale opgave is zeven dagen.

Ook kun je aangeven na hoeveel dagen de status 'Passief' veranderd moet worden naar 'Verloren'. Easyflex heeft de standaard instelling vaststaan op 365 dagen. Wanneer een relatie de status 'Verloren' heeft en je verandert handmatig de status weer naar 'Actief' of 'Passief' begint de telling van de dagen opnieuw. De minimale opgave is zeven dagen.

Voor flexwerkers

Een flexwerker welke geplaatst is en/of waaraan een arbeidsovereenkomst is gekoppeld krijgt de status 'Actief'. Een flexwerker krijgt ook de status 'Actief' wanneer hij/zij wordt ingeschreven, bij het wijzigen van gegevens en bij het aanmaken van nieuwe urendeclaraties. Je kunt aangeven na hoeveel dagen deze status veranderd moet worden naar 'Passief'. Easyflex heeft de standaard instelling vaststaan op 90 dagen. Wanneer een flexwerker de status 'Passief' heeft en je verandert handmatig de status weer naar 'Actief' begint de telling van de dagen opnieuw. De minimale opgave is zeven dagen.

Ook kun je aangeven na hoeveel dagen de status 'Passief' veranderd moet worden naar 'Uitgeschreven'. Easyflex heeft de standaard instelling vaststaan op 365 dagen. Wanneer een flexwerker de status 'Uitgeschreven' heeft en je verandert handmatig de status neer naar 'Actief' of 'Passief' begint de telling van de dagen opnieuw. De minimale opgave is zeven dagen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.