Skip to main content
Skip table of contents

BI > Specialismen

Easyflex biedt je de mogelijkheid om specialismen vast te leggen. Bij relaties kun je de specialisme(n) toekennen in het tabblad 'Algemeen' (Frontoffice > Relatie > Algemeen) en in het tabblad 'Bedrijfsgegevens' (Frontoffice > Relatie > Bedrijfsgegevens). Zo kun je relaties filteren op hun specialisme. Enkele voorbeelden van specialismen zijn elektrotechniek, logistiek, sales, banken.

Overzicht specialisme

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde specialismen. Door het activeren van de knoppen 'Nieuw', 'Wijzigen' en 'Verwijderen' kun je specialismen toevoegen, wijzigen of verwijderen. Nieuwe of gewijzigde gegevens worden pas opgeslagen nadat de knop 'Opslaan' door jou is geactiveerd. Indien je kiest voor het verwijderen van gegevens worden de te verwijderen gegevens eerst op het scherm getoond. Wanneer je nu de knop 'Verwijderen' activeert, toont Easyflex je eerst nog een waarschuwing: 'Het is mogelijk dat dit specialisme in gebruik is.... Weet u zeker dat u wilt verwijderen? Wanneer je zeker weet dat je dit specialisme wilt verwijderen kies je 'Ja', wanneer je dit specialisme niet wilt verwijderen, kies je 'Nee'.

Wanneer je een specialisme wijzigt of verwijderd, wordt deze wijziging of verwijdering ook doorgevoerd bij de betreffende relatie(s) waarin dit specialisme benoemd is.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.