Skip to main content
Skip table of contents

BI > Rekeningschema

Easyflex kan een journaalpost aanmaken voor het financieel pakket waarmee je werkt. De koppeling met het financieel pakket kun je vastleggen in het tabblad journaalposten (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Journaalposten). Voor de samenstelling van deze journaalpost kun je een rekeningenschema inrichten.

Overzicht rekeningenschema


Op het scherm verschijnt een overzicht van het huidige rekeningenschema. Middels de zoekbalk is het mogelijk om te zoeken op rekeningnummer of rekeningnaam. Door het activeren van de knoppen 'Nieuw', 'Wijzigen' en 'Verwijderen' kun je rekeningen toevoegen, wijzigen of verwijderen. Nieuwe of gewijzigde gegevens worden pas opgeslagen nadat de knop 'Opslaan' door jou is geactiveerd. Indien je kiest voor het verwijderen van gegevens worden de te verwijderen gegevens eerst op het scherm getoond. Pas na het activeren van de knop 'Verwijderen' worden de gegevens daadwerkelijk verwijderd. Wanneer het loonbelastingnummer dat je wilt verwijderen in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer er binnen het tabblad 'journaalrekeningen' verwezen wordt naar de betreffende rekening, is verwijderen niet mogelijk.


Importeren / Exporteren rekeningschema

Het is mogelijk om het rekeningschema te exporteren en importeren om nieuwe grootboeknummers toe te voegen of te wijzigen. Volg de stappen van de procesbeschrijving om deze wijzigingen door te voeren.Rekening toevoegen

Soort rekening (verplicht)

In dit veld kies je de soort rekening. De rekeningen waaruit je kunt selecteren zijn:

  • Grootboekrekeningen
  • Kostensoorten
  • Kostenplaatsen

Voorbeelden van grootboekrekeningen zijn debiteuren, loon voor loonbelasting. Voorbeelden van kostenplaatsen zijn locaties van de werkmaatschappij en voorbeelden van kostensoorten zijn reiskosten belast, reiskosten onbelast. Je dient uitsluitend die rekeningen in te voeren in het rekeningenschema welke worden gebruikt ten behoeve van de journaalpost. Wanneer je in jouw financieel pakket geen gebruik maakt van kostensoorten en kostenplaatsen, hoef je deze in het rekeningenschema ook niet te definiëren. Voor een compleet overzicht van alle financiële pakketten welke door Easyflex worden ondersteunt en alle specifieke informatie daaromtrent, verwijzen wij u naar het 'Overzicht financiële pakketten'.

Rekeningnummer (verplicht)

Het rekeningnummer kan uit maximaal 10 cijfers bestaan. Dit nummer moet identiek zijn aan het nummer wat wordt gebruikt in het financieel pakket en moet ook nauwkeurig worden gespecificeerd. Wanneer bijvoorbeeld een grootboekrekening in het financieel pakket voorloopnullen heeft, moeten deze voorloopnullen ook worden ingegeven in het rekeningenschema van Easyflex. Een rekeningnummer kan maar éénmalig worden ingegeven, het rekeningenschema bevat dus alleen unieke rekeningnummers.

Naam (verplicht)

In dit veld geef je de naam in van de rekening. De eerste letter wordt automatisch als hoofdletter geplaatst.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.