Skip to main content
Skip table of contents

BI > Loonbelasting

Iedere werkmaatschappij met personeel wordt door de belastingdienst voorzien van loonheffingennummers. Om administratieve redenen zijn in het verleden aan één werkmaatschappij door de belastingdienst meerdere loonheffingennummers toegekend. Het loonheffingennummer voor het vaste personeel is bijvoorbeeld een ander loonheffingennummer dan het nummer voor flexwerkers.

Overzicht loonheffingennummers

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde loonheffingennummers. Wanneer je een loonheffingennummer wilt verwijderen die in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer er binnen het tabblad 'sectorrisicogroepen' verwezen wordt naar het betreffende loonheffingennummer, is verwijderen niet mogelijk.

 

Inhoudingsplichtige

Naam (verplicht)

In dit veld geef je de naam van de werkmaatschappij in.

Adres (verplicht)

In dit veld dien je het adres van de werkmaatschappij in te geven.

Postcode en plaats (verplicht)

De postcode en plaats van de werkmaatschappij dienen hier te worden ingegeven.

Overige gegevens

De gegevens in deze rubriek zijn van belang voor het correct aanleveren van de loonbelasting.

Loonheffingennummer (verplicht)

In dit veld dient het loonheffingennummer te worden ingegeven. Het loonheffingennummer is opgebouwd uit 9 cijfers, de letter L en 2 cijfers. Op de eerst 9 cijfers van het loonheffingennummer wordt een controle op bestaanbaarheid toegepast. Wanneer er een sector risicogroep aan dit loonheffingennummer is gekoppeld, kun je dit nummer niet meer wijzigen of verwijderen. Bij het aanmaken van het eerste loonheffingennummer dien je het volledige loonheffingennummer handmatig in te voeren. Bij de volgende loonheffingennummers, kopieert Easyflex de eerste 9 cijfers van het eerste loonheffingennummer automatisch en kn je deze gegevens niet meer wijzigen.

Let op: De instelling is éénmalig en kan achteraf niet meer worden gewijzigd!

Beschikbaar tot en met

Als het loonheffingennummer is beëindigd wordt hier de einddatum getoond. Het beëindigen van een loonheffingennummer kan niet zelf worden uitgevoerd maar wordt door Easyflex gedaan. Indien dit gewenst is neem dan contact met ons service center.

Bij het invoeren van een einddatum worden automatisch alle aan dit loonheffingennummer gekoppelde sectorrisicogroepen en sectoren beëindigd met dezelfde einddatum.

Status

De status van het loonheffingennummer wordt getoond. Deze kan zijn 'Aangifte nog niet actief', ''Aangifte actief' of 'Aangifte uitgeschakeld'. Je kunt deze statussen zelf niet aanpassen. De status van 'Aangifte nog niet actief' wijzigt naar 'Aangifte actief' zodra je de eerste loonaangifte verstuurd.

Sectorindeling met ingang van (verplicht)

Hier wordt de ingangsdatum van de sectorindeling getoond. Het invoeren van een nieuwe sectorindeling kan niet zelf worden uitgevoerd maar wordt door Easyflex gedaan. Indien dit gewenst is neem dan contact met ons service center.

Bij het invoeren van een nieuwe ingangsdatum en situatie worden automatisch alle aan dit loonheffingennummer gekoppelde sectorrisicogroepen en sectoren beëindigd met de einddatum van de 'oude' situatie'. Voor de nieuwe situatie dien je handmatig nieuwe sectorrisicogroepen en sectoren aan te maken.

Sectorindeling (verplicht)

In dit veld dien je de sectorindeling in te geven. Per loonheffingen subnummer kun je slechts één sectorindeling aanmaken. Easyflex controleert hier ook op. Wanneer je in het onderdeel 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemeen' gekozen hebt voor een andere sectorindeling dan 52-Uitzendbedrijven, zal Easyflex hier automatisch de door jou gekozen indeling invullen. Je hebt dan geen mogelijkheid voor een andere sectorindeling te kiezen. Wanneer je wel hebt gekozen voor sectorindeling 52-Uitzendbedrijven heb je hier eenmalig de extra mogelijkheid een afwijkende sectorindeling te kiezen. Hiervoor zal de Belastingdienst je altijd een afwijkend subnummer (L....) hebben afgegeven. Indien je van deze mogelijkheid gebruik hebt gemaakt, zal Easyflex bij het aanmaken van volgende loonheffingennummers daarna altijd automatisch hier sectorindeling 52-Uitzendbedrijven invullen. Je kunt dit niet meer aanpassen.

Aangiftetijdvak (verplicht)

De loonbelastinginspectie bepaalt een aangifte periode. In dit veld kun je ingeven wanneer je aangifte van de loonbelasting wenst te doen. Je dient een keuze te maken uit één van de beschikbare opties, te weten:

  • 4-weken
  • maand

Nadat er voor dit aangiftetijdvak een verloning is verwerkt, kun je dit gegeven niet meer wijzigen of verwijderen!

Eerste aangiftejaar / periode (verplicht)

Voor de loon- en weekaangifte aan de belastingdienst dien je aan te geven over welke periode je de eerste aangifte doet. Je kunt bij aangiftejaar een keuze maken tussen alle geactiveerde en operationele loonjaren. Ook heb je de mogelijkheid het eerstvolgende loonjaar te selecteren. Heb je bij 'aangiftetijdvak' gekozen voor 4-weken, kun je bij periode een keuze maken van 1 tot en met 13. Heb je bij 'aangiftetijdvak' gekozen voor maand, kun je bij periode een keuze maken van 1 tot en met 12. Wanneer je bijvoorbeeld met de werkmaatschappij start op 1 september 2017, is de eerste aangifteperiode 2017-09, over de voorgaande maanden in 2017 hoef je geen aangifte te doen. Nadat er voor deze periode een verloning is verwerkt, kun je deze gegevens niet meer wijzigen of verwijderen. Bij het aanmaken van het eerste loonheffingennummer dien je het eerste aangiftejaar handmatig in te voeren. Bij de volgende loonheffingennummers, kopieert Easyflex het eerste aangiftejaar van het eerste loonheffingennummer en kun je dit niet meer wijzigen.

Volgnummer loonaangifte (verplicht)

Wanneer de loonaangifte welke je aanlevert de eerste loonaangifte van de werkmaatschappij is, vul je volgnummer '1' in. Heb je reeds eerder loonaangifte aangeleverd met een ander software- en/of administratiepakket, dien je het volgnummer op te geven dat aansluit op het volgnummer van je oude software- en/of administratiepakket. Deze situatie ontstaat bijvoorbeeld na een conversie. Nadat er voor deze periode een verloning is verwerkt, kun je deze gegevens niet meer wijzigen of verwijderen. Het is mogelijk om voor de loonaangifte in te stellen of deze berichten automatisch door Easyflex naar de belastingdienst worden verstuurd, of dat deze onder eigen beheer worden verstuurd. Standaard wordt hier 'aanleveren via Easyflex' getoond. Je hebt de keuze uit:

  • Aanleveren via Easyflex
    de aanlevering wordt automatisch door Easyflex gedaan
  • Zelf aanleveren
    de aanlevering is in eigen beheer

Let op! Wij adviseren om deze optie niet te wijzigen naar 'Zelf aanleveren'. Indien je dit wel wijzigt, aanvaardt Easyflex geen enkele aansprakelijkheid voor de aanlevering.

Volgnummer weekaangifte (verplicht)

De weekaanlevering is niet meer van toepassing.

Journaalpostrekening

Wanneer je de gegevens van de loonbelasting wil doorboeken naar een journaalpost, kun je de betreffende journaalpostrekening selecteren.

Afgifte 2020 en later

Indien het loonheffingennummer na 1-1-2020 door de Belastingdienst is afgegeven, dien je dit hier aan te geven door het vinkje aan te zetten.

Toelichting: Als gevolg van de WAB stopt de Belastingdienst per 1-1-2020 ook met het verstrekken van risicopremiegroepen bij nieuwe loonheffingennummers. Dit heeft invloed op de berichtgeving van meldingen richting het UWV. In de berichtgeving wordt onderscheid gemaakt tussen loonheffingennummers afgegeven voor 1-1-2020 en loonheffingennummers afgegeven na 1-1-2020. Om dit onderscheid te kunnen maken is dit veld toegevoegd. 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.