Skip to main content
Skip table of contents

BI > Journaalposten

Ten behoeve van de journaalposten dienen in dit tabblad instellingen te worden vastgelegd. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

  • journaliseren debiteuren subadministratie
  • journaliseren BTW omzet
  • journaliseren sectoren


Journalisering

Journaliseren van de debiteuren subadministratie

Je kunt hier aangeven of er een extra journaalpost moet worden gegenereerd voor je debiteuren subadministratie. Wanneer je je debiteuren hebt uitbesteed aan bijvoorbeeld een factormaatschappij, onderhoudt je zelf geen debiteuren subadministratie en is een extra journaalpost niet nodig.

Journaliseren BTW omzet

Deze optie staat altijd aangevinkt, deze kun je niet meer wijzigen. Dit is noodzakelijk voor de doorboeking van de journaalpost naar je financieel pakket.

Journaliseren sectoren

In dit veld kun je aangeven of er extra journaalposten met opbrengsten en kosten gegenereerd dienen te worden voor sectoren. Je kunt in het tabblad sectoren (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sectoren) aangeven voor welke sector een extra journaalpost gegenereerd dient te worden en op welke rekening de opbrengsten en kosten geboekt dienen te worden. In het tabblad journaalrekeningen kun je hiervoor de tegenrekening opgeven (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Journaalrekeningen).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.