Skip to main content
Skip table of contents

BI > Jaaropgaven

Op dit tabblad biedt Easyflex je de mogelijkheid de lay-out van de jaaropgaven in te stellen, zodat de indeling perfect afgestemd kan worden op de huisstijl van je werkmaatschappij.Templates

Easyflex biedt je de mogelijkheid om lay-out instellingen in te geven voor de opmaak van de jaaropgave. Zo kun je de lay-out van de jaaropgave afstemmen op je huisstijl. Er kunnen marges worden ingesteld voor de positionering van het adres en de positionering van de body, maar je kunt ook diverse kleuren en kaders selecteren.

Achtergrond lay-out

Je kunt een achtergrond lay-out selecteren. Easyflex toont je alle templates welke zijn aangemaakt met template type 'Afbeelding achtergrond'. Zijn er geen templates aangemaakt met template type 'Afbeelding achtergrond', kun je geen keuze maken. Standaard wordt 'N.v.t.' getoond.

E-mail template U-vorm

Indien je voor het verzenden van jaaropgaven aan je flexwerkers vanuit 'Backoffice > Overzichten' geen gebruik wilt maken van de standaard e-mail die Easyflex opgesteld heeft, kun je hier een e-mail template vastleggen. Je kunt kiezen uit de templates die in 'Beheer > Document management > Templates' vastliggen onder het type 'E-mail template flexwerker' met de opmaak 'U-vorm'.

E-mail template Jij-vorm

Indien je voor het verzenden van jaaropgaven aan je flexwerkers vanuit 'Backoffice > Overzichten' geen gebruik wilt maken van de standaard e-mail die Easyflex opgesteld heeft, kun je hier een e-mail template vastleggen. Je kunt kiezen uit de templates die in 'Beheer > Document management > Templates' vastliggen onder het type 'E-mail template flexwerker' met de opmaak 'Jij-vorm'.

Vermelden van

BSN

Indien je het BSN van de flexwerker wilt tonen op de jaaropgave kies je voor 'Ja'. Wil je het BSN niet tonen op de jaaropgave kies je voor 'Nee'. Standaard staat deze instelling op 'Ja'.

Adres

Indien je het adres van de flexwerker wilt tonen op de jaaropgave kies je voor 'Ja'. Wil je het adres niet tonen op de jaaropgave kies je voor 'Nee'. Standaard staat deze instelling op 'Ja'.

Positionering marges (mm)

Je kunt de positionering van het adres, de body en de toelichting op de jaaropgave instellen.

Adres

In deze velden bepaal je de positionering van het adres van de flexwerker. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer je met bijvoorbeeld venster enveloppen werkt. Je geeft de positionering in millimeters in. Easyflex toont een hint met daarin de mogelijke waarde welke je kunt ingeven.

Marge links

Het is mogelijk om de positie van de linker kantlijn te verplaatsen. Je dient zelf de afstand op papier op te meten. Het betreft hier de marge van de linkse kant van het papier tot aan het begin van de kantlijn.

Marge boven

Ook voor de marge boven dien je zelf de afstand op papier op te meten. Het betreft hier de marge van de bovenkant van het papier tot aan het begin van het adres. Dit kan dus bijvoorbeeld het begin van het venster in een enveloppe zijn.

Toelichting

In deze velden bepaal je de positionering van de toelichting van de jaaropgave.

Marge links

Je dient zelf de afstand op papier op te meten. Het betreft hier de marge van de linkerkant van de toelichting.

Marge boven

Je dient zelf de afstand op papier op te meten. Het betreft hier de marge van de bovenkant van de toelichting.

Marge rechts

Je dient zelf de afstand op papier op te meten. Het betreft hier de marge van de rechterkant van de toelichting.

Voorbeeld

Nadat je de marges heeft ingesteld kun je met de knop 'Voorbeeld' een voorbeeld van een jaaropgave genereren met de ingestelde achtergrond lay-out en marges.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.