Op dit tabblad stel je het PEPPOL-netwerk in. Om e-facturen te kunnen verzenden via het PEPPOL-netwerk is het nodig een account te hebben bij de leverancier Tradeinterop. Dit account kun je zelf bij Tradeinterop aanmaken. Als je eenmaal de benodigde inloggegevens hebt, kun je die invoeren in dit scherm.

PEPPOL-netwerk

Voordat je iets kunt ingeven, zet je een vinkje bij 'Sturen naar: Tradeinterop'. Je kunt geen andere leverancier kiezen.

Eenmaal het vinkje geplaatst, kun je Client-id, Client-secret en API-key ingeven om zo de koppeling met Tradeinterop te kunnen leggen. 
Zodra je alles hebt ingesteld, kun je de verbinding testen. Zolang de verbinding niet succesvol getest is, kun je de gegevens niet opslaan.

Autorisatie wijzigen instellingen

Desgewenst kan een rol worden gekozen. Alleen gebruikers met de geselecteerde rol kunnen bij de relatie e-facturatie instellingen wijzigen.