Skip to main content
Skip table of contents

BI > Business units

Op dit tabblad kun je (onbeperkt) business units vastleggen. Met business units kun je een verdeling maken tussen omzet en marge binnen de werkmaatschappij. Je kunt zelf bepalen waarvoor je de business units gebruikt. Bijvoorbeeld per locatie (vestiging) of per medewerker.


Nieuwe business unit

Naam business unit

Hier leg je de naam van de business unit vast.

Status

In dit veld bepaal je de status van de business unit, 'Beschikbaar' of 'Niet beschikbaar'.

Kostensoort

Ten behoeve van het journaliseren kun je hier een kostensoort vastleggen.


Wijzigen van een business unit

Als je een wijziging aan wil brengen activeer je de knop 'Wijzigen'. Wil je een business unit verwijderen dan activeer je de knop 'Verwijderen'. 

Je kunt een business unit alleen verwijderen wanneer deze niet in gebruik is (geweest).
Na het vastleggen van de business units geef je aan of het gebruik wel of niet verplicht is. Ook geef je aan of het verdelen van omzet en kosten wel of niet mogelijk is. Dit kan wenselijk zijn indien je meerdere business units in één plaatsing wilt toepassen. Wanneer je kiest voor 'is niet mogelijk', kun je slechts 1 business unit per plaatsing gebruiken. Indien je kiest voor 'is mogelijk' kun je meerdere business units in één plaatsing gebruiken. Standaard wordt het resultaat evenredig verdeeld over deze verschillende business units maar je kunt deze verdeling zelf aanpassen zodat bijvoorbeeld 70% van het resultaat naar business unit A gaat en 30% naar business unit B. 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.