Skip to main content
Skip table of contents

BI > Betalingsverkeer

Op dit tabblad kun je de autorisatie voor het betalingsverkeer vastleggen. Onder het betalingsverkeer wordt verstaan de gereedstaande betalingen en incasso's. Wanneer je een optie aanvinkt, ben je verplicht een rol te selecteren. Wanneer je geen autorisatie verleent, heeft elke medewerker (welke programmarechten heeft voor deze onderdelen) de rechten om de gereedstaande betalingen en incasso's te wijzigen. Wanneer je echter aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij om een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen. Tevens kun je op dit tabblad bepalen wanneer de betalingen moeten worden uitgevoerd.Autorisatie-instellingen voor gereedstaande betalingen en incasso's

Rekeninggegevens

Je kunt een autorisatie instellen voor rekeninggegevens. Alleen de medewerker met de betreffende rol mag bij de gereedstaande betalingen en/of gereedstaande incasso's de volgende attributen wijzigen:

 • Naam rekeninghouder
 • Plaats rekeninghouder
 • Kenmerk
 • Rekeningtype
 • Rekeningnummer

Loon

Het is mogelijk een autorisatie rol in te stellen voor loon. Wanneer er betalingen klaarstaan voor het uitbetalen van loon, kan alleen de medewerker met de betreffende rol het bedrag voor loon en voorschot betalingen wijzigen. Tevens mag alleen de medewerker met deze rol de loonbetalingen bij de flexwerker blokkeren (Frontoffice > Flexwerker > Betalingen).

Spaarregelingen

Je kunt een autorisatie instellen voor spaarloon. Wanneer er betalingen klaarstaan voor het uitbetalen van spaarregelingen, kan alleen de medewerker met de betreffende rol het bedrag voor spaarregelingen wijzigen. Tevens mag alleen de medewerker met deze rol de betalingen van spaarregelingen bij de flexwerker blokkeren (Frontoffice > Flexwerker > Betalingen).

Loonbeslagen

Het is mogelijk een autorisatie rol in te stellen voor loonbeslagen. Wanneer er betalingen klaarstaan voor loonbeslagen, kan alleen de medewerker met de betreffende rol het bedrag voor loonbeslagen wijzigen. Tevens mag alleen de medewerker met deze rol de betalingen van loonbeslagen bij de flexwerker blokkeren (Frontoffice > Flexwerker > Betalingen).

Incasso

Je kunt een autorisatie instellen voor incasso's. Wanneer er incassobetalingen klaarstaan, kan alleen de medewerker met de betreffende rol het bedrag voor incasso's wijzigen. (Backoffice > Betalingsverkeer).

Betaaldatum

Het is mogelijk een autorisatie in te stellen voor de betaaldatum. Alleen de medewerker met de betreffende rol kan de datum 'niet verwerken voor' van een gereedstaande betaling en/of gereedstaande incasso wijzigen. 

Betreft

Je kunt per soort betaling bepalen wanneer deze dient te worden uitgevoerd. Standaard staan alle instellingen op 'Direct uitvoeren'.

Loonbetalingen

In dit veld bepaal je wanneer de loonbetalingen dienen te worden uitgevoerd. Je kunt kiezen uit:

 • Direct
  De loonbetalingen worden bij het aanmaken van een betaalopdracht direct verwerkt.
 • Uitstellen (1 week, 2 weken, 3 weken of 4 weken)
  De loonbetalingen worden bij het aanmaken van een betaalopdracht uitgesteld. De uitstelperiode leg je zelf vast, deze kan zijn 1 week, 2 weken, 3 weken of 4 weken. Standaard wordt, wanneer de uitvoer 'Uitstellen' is, 1 week vastgelegd.
 • Blokkeren
  De loonbetalingen worden geblokkeerd, bij het aanmaken van een betaalopdracht worden deze niet verwerkt. Pas wanneer de blokkade handmatig wordt opgeheven worden de loonbetalingen verwerkt.

Betalingen loonbeslagen

In dit veld bepaal je wanneer de betalingen van de loonbeslagen dienen te worden uitgevoerd. Je kunt kiezen uit:

 • Direct
  De betalingen van de loonbeslagen worden bij het aanmaken van een betaalopdracht direct verwerkt.
 • Uitstellen (1 week, 2 weken, 3 weken of 4 weken)
  De betalingen van de loonbeslagen worden bij het aanmaken van een betaalopdracht uitgesteld. De uitstelperiode leg je zelf vast, deze kan zijn 1 week, 2 weken, 3 weken of 4 weken. Standaard wordt, wanneer de uitvoer 'Uitstellen' is, 1 week vastgelegd.
 • Blokkeren
  De betalingen van de loonbeslagen worden geblokkeerd, bij het aanmaken van een betaalopdracht worden deze niet verwerkt. Pas wanneer de blokkade handmatig wordt opgeheven worden de betalingen verwerkt.

Afhankelijk van deze instellingen worden de betalingen wel of niet aangeboden bij het aanmaken van de betaalopdrachten (Overzichten > Betalingen aanmaken opdrachten). Echter wordt bij alle drie de betalingen ook gecontroleerd of er bij de flexwerker persoonlijk blokkades zijn ingegeven (Frontoffice > Flexwerker > Betalingen). Wanneer dit het geval is, wordt de geblokkeerde betaling niet aangeboden bij het aanmaken van de betaalopdrachten. Voor meer informatie omtrent de routine van de betalingen, verwijzen wij je naar de algemene gegevens (Algemene gegevens > Routine betalingen).

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.