Skip to main content
Skip table of contents

BI > Autorisatie uitvoer

Voor het raadplegen, printen en exporteren van gegevens is het van belang dat het gebruik hiervan is geautoriseerd. Je kunt instellen dat niet elke medewerker alle geproduceerde documenten en/of data mag raadplegen, afdrukken of exporteren. Het betreft documenten en/of data welke op het tabblad 'Exporteren en printen' worden weergegeven. Op dit tabblad kan per soort uitvoer worden vastgelegd welke medewerker de uitvoer mag raadplegen, printen of exporteren.

Je kunt deze autorisatie instellen door het toekennen van rollen. Wanneer je geen rollen toekent, is de betreffende berichtsoort voor elke medewerker toegankelijk, mits deze uiteraard programmarechten heeft voor backoffice.Berichtsoort

Je dient een keuze te maken voor welke berichtsoort je een autorisatie instelling gaat ingeven. Afhankelijk van het geselecteerde berichtsoort, verschijnen op het scherm de eventueel reeds vastgelegde rollen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.