Skip to main content
Skip table of contents

BI > Archiveren

Op dit tabblad kun je bepalen in welke documentmap belangrijke documenten van de flexwerker worden gearchiveerd wanneer deze documenten worden verwijderd en/of gewijzigd.Archiveren van belangrijke documenten flexwerker

Het is mogelijk om binnen de bedrijfsinstellingen aan te geven in welke documentmap belangrijke documenten van de flexwerker moeten worden gearchiveerd wanneer deze worden verwijderd en/of worden gewijzigd op het tabblad 'Identiteitsgegevens' en/of 'Fiscaal-sociaal'. Je bent namelijk verplicht bepaalde documenten minimaal 5 jaar te bewaren. Het betreft de volgende documenten:

  • Pasfoto's
  • Identiteitsbewijzen (rijbewijs, paspoort e.d.)
  • Loonbelastingverklaring
  • Studentenregeling
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.