Skip to main content
Skip table of contents

Betalingen blokkeren

Het is mogelijk om betalingen te blokkeren. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld reserveringen wel wilt laten berekenen (dus netto maken), maar de bijbehorende betalingen als geblokkeerde betaling wilt administreren. Hiervoor dien je de hieronder vermelde stappen nauwkeurig op te volgen:

Stap 1

Zorg ervoor dat alle 'reguliere' verloningen zijn verwerkt, zodat deze niet worden geblokkeerd.

Stap 2

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Betalingsverkeer' wijzig je de optie 'Loonbetalingen' in 'Blokkeren'.

Stap 3

Maak nu het overzicht 'Uitbetalen reserveringen' aan in 'Backoffice > Overzichten' om de reserveringen uit te betalen.

Stap 4

Verloon deze urendeclaraties met het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties'.

Stap 5

Verwerk nu het overzicht 'Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)' zodat alle betaalrecords worden opgenomen in het betalingsverkeer met de status 'Geblokkeerd'.

Stap 6

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Betalingsverkeer' zet je de optie 'Loonbetalingen' weer terug in de oude toestand, zodat er weer 'reguliere' verloningen uitgevoerd kunnen worden.

Betalingen per flexwerker blokkeren

Het is ook mogelijk om een betaling voor één specifieke flexwerker te blokkeren. Je kunt er voor kiezen om de betaling voor lonen of loonbeslagen te blokkeren. Deze blokkade geef je in op het tabblad 'Frontoffice > Flexwerker > Betalingen'.  Zolang één van deze opties is aangevinkt, blijft de betreffende betaling geblokkeerd staan. Door het uitvinken van deze optie(s) wordt de blokkering opgeheven. Voor het vrijgeven van geblokkeerde betalingen op het tabblad 'Betalingsverkeer' , dienen onderstaande stappen uitgevoerd te worden:

Stap 1: Zoek de geblokkeerde betaling die je wilt vrijgeven op het tabblad Betalingsverkeer

Ga naar het tabblad 'Backoffice > Betalingsverkeer'. Stel de filterinstellingen 'Soort' in op 'N.v.t.' en 'Status' op 'Geblokkeerd'. Activeer vervolgens de knop 'Tonen', zodat de resultaten naar voren komen. Selecteer de flexwerker waarvan je de geblokkeerde betaling wilt vrijgeven.

Stap 2: Geef de geblokkeerde betaling vrij door handmatig het te blokkeren bedrag op € 0,00 te zetten

In de detailinformatie wordt het bedrag getoond wat is geblokkeerd. Je zet nu handmatig bij het 'te blokkeren bedrag' € 0,00. Het bedrag dat wordt vrijgegeven wordt nu automatisch in het vakje 'Te verwerken' geplaatst. Selecteer de knop 'Opslaan' en het bedrag wordt met de volgende betaalopdracht verwerkt. 

Je kunt door het aanmaken van de 'Saldilijst' controleren of je de blokkade correct hebt vrijgegeven.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.