Skip to main content
Skip table of contents

Betaalbestand resetten

Wanneer een aangemaakt betaalbestand fouten bevat, zoals een onjuiste BIC/SWIFT code of een onjuist bankrekeningnummer kun je dit betaalbestand 'Resetten'. Alle betalingen uit het betaalbestand krijgen dan de status 'Verwerken' zodat je één of meerdere betalingen kunt aanpassen. Daarna maak je opnieuw een betaalbestand aan en kun je het gewijzigde betaalbestand importeren bij de bank. Om een betaalbestand te resetten doorloop je de volgende stappen:

Stap 1: Selecteer het juiste betaalbestand

In 'Backoffice > Betalingsverkeer' klik je op de zoekknop achter 'Betaalbestand' om het betaalbestand te selecteren dat je wilt wijzigen. 

In het scherm dat geopend wordt selecteer je het gewenste betaalbestand. 

Klik vervolgens op 'Tonen' om te zien welke betalingen zich in het geselecteerde bestand bevinden.

Stap 2: Wijzig het betaalbestand

Wanneer dit inderdaad het betaalbestand is dat je wilt resetten klik je op 'Betaalbestand volledig resetten'.

Je dient dan een code ter bevestiging in te geven.

Alle betalingen uit dit bestand krijgen dan de status 'Verwerken' zodat je ze kunt aanpassen en deze betalingen opnieuw in het volgende betaalbestand worden opgenomen.

Stap 3: Pas de details van de foutieve betaling(en) aan en sla het betaalbestand op

Aan de rechterkant van het scherm kun je per geselecteerde betaling de details aanpassen.

Wijzig bijvoorbeeld het rekeningnummer van de flexwerker of de BIC/SWIFT code. Klik daarna op 'Opslaan'. Let op! De wijziging geldt alleen voor de geselecteerde betaling. Indien de volgende betaalbestanden ook de bijgewerkte gegevens dienen te bevatten, wijzig deze gegevens dan ook bij de flexwerker (op het tabblad 'Betalingen').

Stap 4: Maak het betaalbestand opnieuw aan via 'Backoffice > Overzichten'

Via 'Backoffice > Overzichten' kun je nu opnieuw het overzicht 'Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)' aanmaken. Eventueel kun je ter controle eerst het overzicht 'Betalingen (saldilijst)' aanmaken. Het betaalbestand zal alle betalingen bevatten die de status 'Verwerken' hebben. Houd er rekening mee dat dezelfde betalingen voorkomen in zowel het originele als in het nieuwe bestand. Je dient dus alleen het nieuwe bestand te verwerken!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.