Skip to main content
Skip table of contents

Instellingen - Berichtinstellingen

Elke gebruiker van Easyflex kan zelf de berichtinstellingen bepalen voor het ontvangen van berichten. Op dit tabblad kunnen deze instellingen worden ingegeven.Type bericht

Alle berichten welke binnen Easyflex geproduceerd kunnen worden, staan in deze kolom. Momenteel zijn er vijf berichttypes:

 • Gewoon bericht
  Bericht dat wordt getoond wanneer er binnen de communicatie module een bericht wordt verstuurd
 • Actiebericht
  Bericht dat wordt getoond naar aanleiding van een vastgelegde actie in de actielijst
 • Chatbericht
  Bericht dat wordt getoond wanneer er een chatbericht binnenkomt
 • Rolactiebericht
  Bericht dat wordt getoond nadat een actie is afgerond
 • Systeembericht
  Bericht dat wordt getoond nadat een systeemactie is afgerond

Bericht

In deze kolom bepaal je óf en hoelang een nieuwe bericht getoond moet worden. Je dient een keuze te maken uit:

 • Niet tonen
  Een nieuw bericht wordt niet direct op het scherm getoond.
 • Tonen gedurende 12 seconden
  Een nieuw bericht wordt gedurende 12 seconden op het scherm getoond.
 • Tonen gedurende 20 seconden
  Een nieuw bericht wordt gedurende 20 seconden op het scherm getoond.
 • Tonen en laten staan
  Een nieuw bericht wordt getoond en blijft op het scherm staan totdat het bericht door jou is geopend, gelezen of gesloten. Er worden maximaal drie berichten getoond.

Standaard staan de berichtinstellingen op 'Tonen gedurende 12 seconden'.

Geluid

In deze kolom bepaal je welk geluid afgespeeld moet worden. Momenteel zijn er vijf geluiden beschikbaar.

Instelling moment

Hier bepaal je op welk moment Easyflex je een bericht moet tonen of sturen. Dit is altijd gezien vanaf het actiemoment, dus de datum en tijd waarop de actie plaats gaat vinden. Deze instelling heeft geen invloed op de berichtgeving van de overzichten. Je kunt kiezen uit: 

 • Op het actiemoment
 • 5 minuten van te voren
 • 15 minuten van te voren
 • 30 minuten van te voren
 • 45 minuten van te voren
 • 1 uur van te voren
 • 2 uur van te voren
 • 3 uur van te voren
 • 1 dag van te voren
 • 2 dagen van te voren
 • 1 week van te voren

Instelling herhalen

Bij alle opties van 'Instelling moment' kun je de berichtgeving laten herhalen, behalve wanneer je hebt gekozen voor 'Op het actiemoment'. Afhankelijk van de gekozen optie bij 'Instelling moment' kun je een optie selecteren bij 'Instelling herhalen'. Wanneer een combinatie niet mogelijk is zal Easyflex je de volgende melding tonen: "Instelling herhalen" mag niet groter zijn van "Instelling moment". Dit kan voorkomen als je bij 'Instelling moment' hebt gekozen voor '45 minuten van te voren' en bij 'Instelling herhalen' voor 'Iedere dag'. Deze combinatie is niet mogelijk omdat je pas 45 minuten voor het actiemoment het eerste bericht wilt ontvangen. De volgende keuzes kun je selecteren:

 • Niet herhalen
 • Iedere 5 minuten
 • Ieder kwartier
 • Ieder half uur
 • Ieder uur
 • Iedere dag

Als je de berichtgeving laat herhalen zal dit net zo lang doorgaan tot het actiemoment is verstreken, de berichtgeving wordt uitgeschakeld, de regel verwijderd wordt of de status van de actie wordt gewijzigd en dus niet meer 'Nog afwikkelen' heeft.

Herinner mij standaard bij acties

Wanneer je deze optie activeert zullen je standaard instellingen ook worden toegepast wanneer een collega een actie voor je aanmaakt. Ook als je een actie voor jezelf aanmaakt zal de optie 'berichtgeving' direct worden geselecteerd en de instellingen voor het moment van berichtgeving en herhaling worden toegepast. Dit geldt alleen voor de pop-up berichten. Als er ook een e-mail en/of sms bericht verstuurd wordt zullen deze instellingen niet standaard over worden genomen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.