Skip to main content
Skip table of contents

Automatische incasso verkoopfacturen

Voordat je automatische incasso's kunt innen moet je instellingen vastleggen in de bedrijfsinstellingen. Hieronder staat beschreven hoe je dat kunt doen:

Stap 1: Leg een rekeningnummer voor automatische incasso's vast in 'Beheer'

Je legt bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Bankgegevens' het rekeningnummer vast dat je wilt gebruiken voor de automatische incasso van verkoopfacturen. Als je hier reeds het gewenste rekeningnummer hebt toegevoegd (omdat dit hetzelfde rekeningnummer is als voor het betalen van bijvoorbeeld lonen), controleer dan of je jouw incassanten ID hebt ingegeven bij dit rekeningnummer.

Bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Rekeninggebruik' selecteer je bij 'Automatische incasso verkoopfacturen' de rekening waarnaar je de incasseringen wilt laten storten.

Stap 2: Voer bij de relatie het rekeningnummer in waarvan je de verkoopfacturen wilt incasseren

Bij 'Frontoffice > Relaties > Facturatie > Instellingen' voer je het rekeningnummer in waarvan je de verkoopfacturen wilt incasseren. Het is daarna mogelijk om bij 'Betaalwijze' te kiezen voor 'Incasso bank EU (SEPA)'. Voor automatische incasso's dien je ook de velden bij 'SEPA incasso' in te vullen. Klik hier voor meer informatie over de velden bij 'SEPA incasso'. Als je de autorisatie hebt, kun je bij 'Betaaltermijn' de betaaltermijn in dagen vastleggen. Dit houdt in dat je na het verstrijken van deze periode de incasso opdracht voor deze relatie kunt genereren. De gegevens van de relatie zijn hierna ingesteld en je kunt nu verder met stap 3.

Stap 3: Maak de saldilijst voor incasso's aan om te controleren of je alles goed hebt ingesteld

Je kunt bij 'Backoffice > Overzichten' het overzicht 'Incasso's (saldilijst)' aanmaken. Met dit overzicht kun je een laatste controle uitoefenen op de te incasseren bedragen van de relatie. 

Stap 4: Wanneer je wilt beginnen met de automatische incasso maak je het overzicht 'Incasso's (aanmaken incasso-opdrachten)' aan

Met het overzicht 'Incasso's (Aanmaken incasso-opdrachten)' kun je de incasso opdracht aanmaken en exporteren naar je bankprogramma. Ook dit overzicht kun je terugvinden bij 'Backoffice > Overzichten'. Wanneer het overzicht 'Incasso's (Aanmaken incasso-opdrachten)' gereed is kun je deze exporteren naar jouw computer om het te importeren in het bankprogramma. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.