Skip to main content
Skip table of contents

Anoniementarief toepassen

Als je van een medewerker geen gegevens voor de loonheffingen hebt of als je zijn of haar identiteit niet kunt vaststellen, pas je voor deze werknemer het anoniementarief toe. Voor het inschrijven van een medewerker die je met het anoniementarief wil verlonen, dien je de volgende stappen te doorlopen:

Stap 1: Richt een autorisatie in voor het gebruiken en toepassen van het anoniementarief

Voor het gebruiken en toepassen van het anoniementarief dient de autorisatie hiervoor ingericht te worden. In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' kun je bij 'Autorisatie anoniementarief' aanvinken dat het anoniementarief gebruikt kan worden in Easyflex. Als je hier een rol aan koppelt, kunnen alleen medewerkers met deze rol het anoniementarief bij een flexwerker selecteren.

Stap 2: Maak een nieuwe flexwerker aan

Kies in 'Frontoffice > Flexwerkers' voor 'Nieuw' om een nieuwe flexwerker aan te maken. Vul vervolgens het tabblad 'Algemeen' in.

Stap 3: Vul de identiteitsgegevens van de flexwerker in

Ga naar het tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Identiteitsgegevens' en vul bij 'Gegevens voor geboorteregister' de geboortedatum en de geboorteplaats in.

Stap 4: Leg het anoniementarief vast op het tabblad 'Fiscaal-Sociaal' en vul de rest van het tabblad in

Ga naar het tabblad 'Frontoffice > Flexwerker > Fiscaal-sociaal' en kies bij 'Gegevens voor loonopgave' voor 'Nieuw'. Voer hier de gewenste ingangsdatum in. Selecteer daarna bij 'Loonheffing berekenen' de optie 'Anoniementarief'. Het 'Fiscaal woonland' wordt automatisch gevuld met 'N.v.t.' omdat het fiscale woonland geen gevolgen heeft voor het anoniementarief. Het is nu niet meer vereist om een BSN en/of de identiteitsgegevens van de medewerker vast te leggen om te kunnen verlonen.

Kies op het tabblad 'Fiscaal-sociaal' bij 'Loontijdvak' voor 'Nieuw'. Voer hier de gewenste ingangsdatum in. Selecteer bij 'Loontijdvak' de optie 'Week'. We adviseren voor flexwerkers waarbij het anoniementarief wordt toegepast een loontijdvak van een week te hanteren. Het is namelijk niet toegestaan om de toepassing van het anoniementarief te wijzigen binnen een reeds verloond tijdvak.

Stap 5: Vul de betaalinstelling in op het tabblad Betalingen

Ga naar het tabblad ' Frontoffice > Flexwerkers > Betalingen' en vul de gegevens in bij 'Betaalinstelling I'.

Na het doorlopen van bovenstaande stappen is het mogelijk om de medewerker te plaatsen én te verlonen zonder BSN en/of identiteitsgegevens.

Aanvullende informatie over het anoniementarief

Wanneer je de identiteit van je medewerker niet op de juiste manier kunt vaststellen, kun je het anoniementarief toepassen. Met het anoniementarief wordt er 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen ingehouden. 

Er wordt dan geen rekening gehouden met:

  • De loonheffingskorting
  • Het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen
  • Het maximumbijdrageloon voor de werkgeversheffing ZVW
  • Het maximumbijdrageloon voor de bijdrage ZVW

Voor meer vragen over het anoniementarief kun je het actuele 'Handboek Loonheffingen' van de Belastingdienst raadplegen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.