Wettelijk minimum lonen

De wettelijke minimum uurlonen in Easyflex kunnen afwijken van de opgave door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees hier de toelichting.

Overige wet- en regelgeving