Skip to main content
Skip table of contents

29-10-2020 - Versie 2020-22


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Belangrijke mededelingen

Gepland onderhoud op 5 en 14 november

Donderdag 5-11-2020 zal er gepland onderhoud plaatsvinden aan onze Easyflex applicatie. Concreet betekent dit dat de Easyflex applicatie tijdelijk niet bereikbaar is, naar verwachting zal dit vanaf 20:00 uur plaatsvinden en maximaal één uur duren.

Zaterdag 14-11-2020 zal er gepland onderhoud plaatsvinden aan onze Easyflex applicatie. Het onderhoud is bedoeld om de kwaliteit van de processen en achterkant van Easyflex te verbeteren. Concreet betekent dit dat de Easyflex applicatie gedurende de gehele dag niet bereikbaar zal zijn.

Opgelost

Totalen in overzicht 'Loonaangiften (historisch)' zijn weer correct

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Loonaangiften (historisch)
Melding: 534072

De totalen in het overzicht 'Loonaangiften (historisch)' waren niet meer juist nadat de premielonen voor de WAO/IVA/WGA en Whk zijn toegevoegd in versie 2020-20. Dit is opgelost.

Bij het vastleggen van een periode/keten overeenkomst voor onbepaalde tijd werd geen nieuwe fasestap aangemaakt. Dit is opgelost.

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overige
Melding: 532791

Bij het vastleggen van een periode/keten overeenkomst voor onbepaalde tijd werd geen nieuwe fasestap aangemaakt. De fase bleef in dit geval ten onrechte op Fase B / NBBU Fase 3 staan. Dit is opgelost. Wanneer je nu een periode/keten overeenkomst voor onbepaalde tijd vastlegt, wordt er een fasestap aangemaakt in het ketensysteem.

Bij looncomponenten met afwijkende soort inkomstenverhouding 31 Uitkering ZW (Aanv. Geboorteverlof) werden de instellingen niet altijd goed opgeslagen. Dit is opgelost.

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 533707

Bij het aanmaken van een looncomponent met afwijkende soort inkomstenverhouding 31 Uitkering ZW (Aanv. Geboorteverlof) in combinatie met de groene tabel werden de instellingen niet goed opgeslagen. Daarnaast volgde er bij het opslaan een waarschuwing met betrekking tot afwijkende soort inkomstenverhouding 31 Uitkering ziektewet en niet met betrekking tot 31 Uitkering ZW (Aanv. Geboorteverlof). Dit is opgelost.

Einddatum van onbepaalde tijd contract werd in één specifieke situatie niet opgeslagen. Dit is opgelost.

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overig
Melding: 532447

Als je een overeenkomst voor onbepaalde tijd binnen 2 maanden beëindigde, kreeg je de melding dat het toepassen van de lage WW-premie niet is toegestaan en wordt er gevraagd of de WW-premie gewijzigd dient te worden. Als je dan voor 'Nee' koos, werd de einddatum van het contract niet opgeslagen. Dit is opgelost.

Overzicht 'Automatisch uitbetalen' faalde bij sommige foute combinaties. Dit is opgelost.

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Automatisch uitbetalen
Melding: 531764

Bij het definitief aanmaken van het overzicht 'Automatisch uitbetalen’ faalde de taak bij de combinatie als een flexwerker onder de ingestelde urengrens zat én een andere fout, zoals een inactieve sector of nog niet-bepaalde kostprijzen van een looncomponent. Ook werden er dan soms toch urendeclaraties gegenereerd terwijl de flexwerker onder de urengrens kwam. Dit is opgelost.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.