Skip to main content
Skip table of contents

25-03-2021 - Versie 2021-06


Recente ontwikkelingen

26-03-2021: Eigen documenttypes konden in sommige gevallen niet digitaal worden ondertekend

Het was in sommige gevallen niet mogelijk om documenten van het type 'Eigen documenttype' digitaal te (laten) ondertekenen. Dit is opgelost. 

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Vakantiedagen, feestdagen en loon leegloop tellen mee als gewerkte week in de basisregeling van het StiPP pensioen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 534144

Wanneer er weken bij een flexwerker zijn verloond met daarin alleen vakantiedagen, feestdagen of loon leegloop tellen deze vanaf nu mee in de weken voor de basisregeling van het StiPP pensioen. Let op: Enkel componenten die op het tabblad urenspecificatie in de urendeclaratie zijn ingevuld tellen mee. Dit zal dus direct effect hebben op de resultaten van het overzicht 'Signaleringen' waarbij wordt gesignaleerd op pensioen. Hierdoor is het mogelijk dat er (nieuwe) signaleringen worden getoond die voorheen niet gesignaleerd werden. Als dit het geval is, kun je in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Declaratiesignaleringen' tijdelijk kiezen voor 'Waarschuwen' in plaats van 'Blokkeren' om ervoor te zorgen dat de verloning niet stagneert.

Controle op aanwezigheid e-mailadres voor HollandZorg is uitgebreid

Module: Frontoffice / Backoffice
Onderdeel: Flexwerkers / Overzichten
Tabblad: Fiscaal-sociaal / Aan- en afmeldingen verzekeraar
Melding: 535005

Voor de aanmelding van de flexwerker bij HollandZorg is een e-mailadres vereist. Voorheen werd er alleen gekeken of er een e-mailadres bekend was bij de flexwerker op het tabblad 'Loonspecificaties'. Indien hier geen e-mailadres vastligt maar op andere plekken wel, werd de flexwerker niet aangemeld omdat er dus geen e-mailadres bekend zou zijn. Deze check is uitgebreid, omdat er ook bij de flexwerker op de tabbladen 'Algemeen', 'Webservices' en 'Flexwrapp' een e-mailadres kan vastliggen. Indien dus op één van de genoemde plekken een e-mailadres vastligt wordt de aanmelding verzonden naar HollandZorg.

Signalering op termijn van ET-regeling verbeterd

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Signaleringen
Melding: 534410

Met het overzicht 'Signaleringen' en op de controlelijst van de flexwerker kun je signaleren op de termijn van 5 jaar die geldt voor de ET-regeling. Deze signalering werd toegepast vanaf het jaar 2015. Dit hebben we uitgebreid. Vanaf nu wordt er ook gesignaleerd op vaste beloningen die een ingangsdatum hebben van vóór 2015. Daarnaast hebben we er ook voor gezorgd dat de signalering goed werkt wanneer er meerdere vaste beloningen voor de ET-uitruil vastliggen. Let op: deze aanpassing kan ervoor zorgen dat de signaleringen omtrent het termijn van de ET-uitruil op het overzicht 'Signaleringen' zijn gewijzigd!

Opgelost

Op het Management Dashboard werkt de filter op relatie/flexwerker weer naar behoren

Module: Backoffice en Frontoffice
Onderdeel: Management dashboard
Melding: 535180

Op het Management Dashboard was het niet altijd meer mogelijk om een flexwerker of een relatie te selecteren. De selectieknop was in sommige gevallen disabled. Dit is opgelost. De knop werkt weer naar behoren.

EF2GO

Loon- en tariefafspraken en losse looncomponenten toevoegen

#213

Vanaf nu is het mogelijk om in een plaatsing nieuwe loon- en tariefafspraken en losse looncomponenten toe te voegen. 

Ga naar de plaatsing en klik op het tabblad 'Loon en tariefafspraken'. Op dit tabblad zijn de loon- en tariefafspraken behorende bij de plaatsing zichtbaar. Hier kunnen nu ook nieuwe loon- en tariefafspraken en/of losse looncomponenten worden toegevoegd.

Voor andere rollen dan de intercedent zijn deze gegevens niet zichtbaar.

Automatische e-mail bij nieuwe factuur alleen versturen naar specifieke gebruikers

#618

Wanneer een nieuwe factuur klaarstaat, kan een automatische e-mail worden verstuurd naar de gebruiker. Om het verzenden van de e-mail bij nieuwe facturen aan te zetten, ga je naar mailings > 'automatische email bij nieuwe factuur' en kies daar voor actief.

Voorheen werd een e-mail gestuurd aan alle relatie-gebruikers waarbij de instelling 'Mag facturen inzien' aan stond. Vanaf nu is per gebruiker instelbaar of deze wel of geen e-mail zal ontvangen. Hiervoor is de nieuwe instelling 'Automatische email bij nieuwe factuur' gemaakt op gebruikersniveau.

Indien bij de gebruiker de instelling 'Mag facturen inzien' aan staat én 'Automatische email bij nieuwe factuur' staat op ja, zal deze gebruiker een e-mail ontvangen zodra een nieuwe factuur klaarstaat.

Ingevoerde uren tonen bij afdrukken urendeclaratie

#634

Bij het afdrukken van de urendeclaraties, worden nu naast het totaal aantal uren, ook de ingevoerde uren per dag en per looncomponent getoond.

Vastleggen en gebruiken van meerdere inschrijf- en aanmeldformulieren

#153
Vanaf nu is het mogelijk om meerdere inschrijfformulieren en aanmeldformulieren vast te leggen.
Deze inschrijfformulieren en aanmeldformulieren kun je geheel naar eigen wens aanpassen instellen. Ga naar 'Beheer > Registraties' om deze formulieren aan te maken en te beheren.
Bij het starten van een nieuwe inschrijving of aanmelding kies je nu eerst welk formulier je wilt gebruiken.
In de menu items 'Inschrijvingen' en 'Aanmeldingen' zijn de resultaten per formulier gegroepeerd. Selecteer het juiste formulier in de keuzelijst linksboven de tabel.

Uitnodigen relatie

#153
Vanaf nu is het mogelijk om een relatie uit te nodigen tot inschrijving. Gebruik hiervoor 'inschrijvingen > inschrijvingen relatie'. Ook voor dit type inschrijving kunnen verschillende inschrijfformulieren worden vastgelegd.

Keuzelijst in inschrijf- een aanmeldformulier

#153
Vanaf nu is het mogelijk om in de inschrijf- en aanmeldformulieren een keuzelijst toe te voegen.

Aanmelding starten met een ingeschreven kandidaat

#515

Bij het starten van een aanmelding is het vanaf nu mogelijk om een ingeschreven kandidaat te selecteren. Alleen kandidaten met de status 'gegevens aanwezig' kunnen worden geselecteerd in de aanmelding.

Wanneer je de aanmelding verstuurt, wordt alle data gekoppeld aan de inschrijving overgezet naar de aanmelding. De inschrijving wordt daarna verwijderd.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.