Skip to main content
Skip table of contents

25-02-2021 - Versie 2021-04


Recente ontwikkelingen

26-02-2021: Verloning met daarin declaraties van een doorleenplaatsing werd in sommige gevallen niet afgerond 

Wanneer er urendeclaraties in de verloning aanwezig waren van flexwerkers met een doorleenplaatsing werd de verloning niet afgerond. Dit is opgelost. 

Nieuw / Gerealiseerde wensen

CSV met registratienummers importeren bij Matching

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Melding: 534692

Vanaf nu kun je in 'Frontoffice > Matching' bij de selecties 'Flexwerker (handmatig)' en 'Relatie (handmatig)' CSV-bestanden importeren met registratienummers van flexwerkers/relaties. Als je in 'Frontoffice > Matching' klikt op 'Nieuw' en kiest voor een van de twee bovenstaande selecties, kun je door middel van de knop rechts van 'Importeer CSV' het gewenste bestand importeren. Daarna kies je voor 'Opslaan' en wordt het CSV-bestand uitgelezen en wordt de match samengesteld.

De registratienummers dienen in kolom A te staan. De eerste rij mag gevuld zijn met een titel. Zo kun je dus overzichten uit Easyflex gebruiken om te importeren in Matching. De registratienummers mogen evenwel ook beginnen op rij 1. Het is niet mogelijk om selectieobjecten toe te passen op de matchresultaten uit je CSV.

Mogelijkheid om gebruik te maken van arbeidsrechtelijk BBL-contract, maar fiscaal te behandelen als reguliere arbeidsovereenkomst/uitzendovereenkomst

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overig
Melding: 534838

Bij een BBL’er wordt Code aard arbeidsverhouding 83 in de loonaangifte aangegeven. Als code 83 wordt aangegeven, is het nodig om de lage WW-premie toe te passen om een foutmelding in de loonaangifte te voorkomen. Voor het toepassen van de lage WW-premie voor BBL’ers is een getekende praktijkovereenkomst verplicht. Het kan echter voorkomen dat je niet in alle gevallen een ondertekende praktijkovereenkomst (overeenkomst tussen erkend leerbedrijf en BBL’er) hebt.
Om de hoge premie dan toch te kunnen gebruiken en zo fouten in de loonaangifte te voorkomen, is er een instelling bijgekomen. Bij het aanmaken van een BBL-contract is er nu bij 'Contract uitzondering' de keuze uit 'BBL (Aard arbeidsverhouding 83)' en 'BBL (Aard arbeidsverhouding niet 83)'. Bij de optie 'BBL (Aard arbeidsverhouding niet 83)' bepaalt de keuze bij het veld 'Aard arbeidsverhouding’ of het Aard arbeidsverhouding 1 (Arbeidsovereenkomst) of Aard arbeidsverhouding 11 (Uitzendkracht) wordt. Voor beide opties geldt dat bij wijzigingen hierin een nieuwe plaatsing vereist is, anders blijft de oude code gebruikt worden.

Verbeterd

Loontijdvak 'Dag' hanteert als achterliggende periode het declaratietijdvak i.p.v. standaard 'week'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Fiscaal-sociaal / Tewerkgesteld
Melding: 533457

Voor flexwerkers met de instelling 'Alleen loonbelasting' (A1 verloning)' is het mogelijk om 'Dag' in te stellen als loontijdvak. Voorheen hanteerde de dagtabel als achterliggende periode altijd 'Week', maar dit kan vanaf nu ook '4-weken' of 'Maand' zijn. De dagtabel hanteert namelijk vanaf nu de declaratieperiode uit de plaatsing van de flexwerker als achterliggende periode voor loonstroken, rapportages, boekingsdatum t.b.v. loonaangifte etc. . Als een flexwerker met loontijdvak 'Dag' meerdere plaatsingen heeft, dienen alle plaatsingen te zijn ingesteld op dezelfde declaratieperiode.

Melding bij beëindigen van overeenkomst voor onbepaalde tijd na twee maanden

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overig
Melding: 534360

Als je bij een flexwerker een overeenkomst vastlegt voor onbepaalde tijd, krijg je bij het opslaan van de overeenkomst de vraag of je een nieuwe instelling wilt vastleggen met de lage premie. Kies je voor 'Ja’ dan wordt een nieuwe situatie vastgelegd bij het onderdeel 'WW-premie’. Als je het onbepaalde tijd contract beëindigt binnen twee maanden, dan krijg je een melding dat de lage premie vanaf het begin niet geldt. Als je het contract beëindigt na twee maanden, dan geldt vanaf dat moment weer de hoge premie. Bij de laatste situatie kreeg je hier echter geen melding van. Dit is verbeterd. Vanaf nu krijg je bij het beëindigen van een onbepaalde tijd contract een melding dat de lage premie vanaf dat moment niet meer geldt en kun je zelf een nieuwe instelling bij 'Cao-overig > WW-premie' vastleggen met ingang van de dag na de einddatum van het onbepaalde tijd contract.

EF2GO

Berichtenmodule

#46

Het is vanaf nu mogelijk voor de intercedent om berichten te verzenden aan flexwerkers en contactpersonen van relaties met een account in EF2GO. De ontvanger kan reageren op berichten.
Ga naar het nieuwe tabblad 'berichten' om een bericht te verzenden.

FAQ beschikbaar voor flexwerkers en relaties

#103

Het is vanaf nu mogelijk een FAQ aan te maken voor flexwerkers en relaties. In 'Beheer>FAQ' kunnen verschillende categorieën worden aangemaakt. Binnen een categorie kunnen veelgestelde vragen worden aangemaakt. Per categorie en per vraag kan worden ingesteld voor welke rollen deze beschikbaar is. Het nieuwe menu-item FAQ wordt alleen getoond voor flexwerkers en relaties indien er vragen beschikbaar zijn.

Vanuit declaratie navigeren naar plaatsing, flexwerker of relatie

#325 

Vanaf nu is het voor intercedenten mogelijk om vanuit een declaratie door te klikken naar de plaatsing, flexwerkerkaart of relatiekaart.

Melding tonen dat ondertekende documenten één maand bewaard blijven

#331 

In verband met de AVG blijven documenten tot één maand na ondertekening bewaard. Vanaf nu wordt bij het aanbieden van een document ter digitale ondertekening een melding getoond om aan te geven hoe lang het document bewaard blijft. Deze melding wordt ook getoond in de details van de ondertekeningsaanvraag.

Tonen van verwerkte urendeclaraties instelbaar

#404

In 'Beheer> Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen > Tabblad Declaraties' is nu in te stellen hoeveel weken een verwerkte urendeclaratie ingezien kan worden. Als intercedent zie je verwerkte urendeclaraties tot en met 52 weken, voor de rollen flexwerker, relatie en intermediair is dit in te stellen tussen 1 en 52 weken. Wanneer je niks instelt worden de verwerkte declaraties tot en met 6 weken geleden getoond. 

Invoeren van buitenlands KVK-nummer bij flexwerker

#442

Het is vanaf nu mogelijk om een buitenlands Kamer van Koophandel nummer in te voeren bij de flexwerker. Er is een nieuwe optie 'Buitenlands KVK-nummer' beschikbaar. Is er sprake van een buitenlands Kamer van Koophandel nummer dan zet je deze optie aan en kun je een buitenlands Kamer van Koophandel nummer invoeren.

Payroll overeenkomst maken geeft geen foutmelding meer op 'advies'

#459

Het kon voorkomen dat bij het genereren van een payrollovereenkomst de melding 'Geen advies beschikbaar' getoond werd. Dit is opgelost.

CAO tool

Mogelijk om CAO-regel vast te leggen die betrekking heeft op Looncomponent

Melding: 534792
Vanaf heden is het mogelijk om een CAO-regel vast te leggen die betrekking heeft op een ander looncomponent. Bij het vastleggen van een 'nieuwe' cao-regel is in het detail een veld bijgekomen waarin bij `van aantal uren` en `tot aantal uren` ook gekozen kan worden voor `op looncomponent`.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.