Skip to main content
Skip table of contents

22-09-2023 - Versie 2023-20

Om de opname te bekijken over alle items die betrekking hebben tot de Easyflex Connector klik hier.


Belangrijke mededelingen


Management dashboard en Overzichten verdwenen uit 'Mijn gegevens'

De tabbladen 'Management dashboard', 'Overzichten' en 'Exporteren en printen' zijn vanaf nu niet meer beschikbaar in het onderdeel Mijn gegevens. Deze onderdelen kunnen namelijk ook gebruikt worden vanuit de modules Frontoffice en Backoffice. De naam van het onderdeel 'Mijn gegevens' is gewijzigd naar 'Instellingen'. Vanaf nu vind je hier dus alleen nog de volgende instellingen: Connector instellingen, Berichtinstellingen, Wachtwoord, Werklocatie instellingen en Back-up codes voor Two-factor authentication.

Nieuw / Gerealiseerde wensen


Betaaltermijnen voor reverse billing facturen

Vanaf nu is het mogelijk om betaaltermijnen te hanteren voor reverse billing facturen. In Beheer > Bedrijfsinstellingen > Crediteuren leg je de standaard betaaltermijn en eventuele afwijkende betaaltermijnen vast. Bij de ZZP'er op het tabblad Frontoffice > Flexwerker > ZZP > Reverse billing wordt automatisch de standaard betaaltermijn vastgelegd en desgewenst kun je hier dus van afwijken door één van de vastgelegde afwijkende termijnen te selecteren. De betaaltermijn wordt op de factuur vermeld.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om de uiterste betaaldatum mee te sturen in het betaalbestand. Daarmee kun je het betaalbestand dus alvast verwerken na facturatie, maar wordt de betaling pas uitgevoerd op de uiterste betaaldatum. Indien je hier gebruik van wilt maken dien je dit aan te vinken bij de ZZP'er. Het standaardgedrag is dat de betaling direct wordt uitgevoerd.

Melding: 539668 en 540126

Overzichten uitgebreid met zoekfunctie en sortering

Overzichten kun je nu gemakkelijk en snel terugvinden door te zoeken op de door jou vastgelegde 'Toelichting'. Ook kun je de sortering van aangemaakte overzichten aanpassen. Standaard wordt er gesorteerd op aanmaakdatum (aflopend) en je kunt ze vanaf nu ook sorteren op de eerder genoemde 'Toelichting'.

Melding: 540220

Meer kolommen kunnen selecteren in 'Uitvoer samenstellen' in Matching

In Matching kun je via 'Uitvoer samenstellen' zelf de gegevens/kolommen aanvinken die je wilt tonen in het resultaat van je match. Vanaf nu kun je hier maximaal 70 kolommen selecteren i.p.v. het oude maximum van 50 kolommen.

Melding: 540197

Uitvoer samenstellen in Matching uitgebreid met het totaal aantal gewerkte uren per plaatsing

In Matching kun je via 'Uitvoer samenstellen' het totaal aantal gewerkte uren toevoegen welke ook te vinden zijn bij Plaatsing > Werk en personeel. Deze kolom bevat alle gewerkte uren m.u.v. uren op vervallen declaraties. Let op! de match kan hierdoor langer gaan duren i.v.m. het berekenen van het aantal gewerkte uren.

Melding: 540174

Plaatsingsgegevens in Matching nu ook beschikbaar voor relatie (handmatig)

Bij Matching voor de relatie zijn onder 'Uitvoer samenstellen' nu ook de gegevens uit de plaatsing beschikbaar. 

Melding: 540428

Instelling om kostenplaatscode i.p.v. kostenplaatsnaam op de factuur te vermelden

Bij de relatie op het tabblad 'Facturatie > Instellingen' kan vanaf nu worden ingesteld of de kostenplaatsnaam of de kostenplaatscode op de factuur vermeld moet worden. Het standaard gedrag is niet gewijzigd. Dit betekent dat standaard nog steeds de kostenplaatsnaam op de factuur vermeld wordt.

Melding: 540172

Standaard mailtemplate kunnen instellen bij documenttemplates

In 'Beheer > Document management > Templates' is een instelling toegevoegd genaamd 'Standaard e-mailen template’. Met deze instelling kun je een standaard mailtemplate selecteren die vervolgens standaard wordt geselecteerd bij het aanmaken van het document.

Melding: 539734

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Opgelost

Onbekende fout in verloning door verschillende NumIV's bij dezelfde flexwerker in hetzelfde loontijdvak.

In specifieke gevallen kon het voorkomen dat een onbekende fout in de verloning werd weergegeven die te maken had met verschillende loonheffingsnummers van dezelfde flexwerker in hetzelfde loontijdvak. Dit veroorzaakte fouten bij de verloning in dit tijdvak. Dit is nu opgelost.

Melding: 538373

Minimumloon voor reserveringen wordt niet juist bepaald als de instelling in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringenbeleid' op 'eerste dag tijdvak' staat

In Easyflex wordt de begindatum van de plaatsing gebruikt wanneer de plaatsing niet op de eerste dag van het tijdvak start én de instelling in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringenbeleid' staat op 'eerste dag van het tijdvak’. Echter als een flexwerker een vaste beloning had (bijvoorbeeld ET-uitruil), dan werd voor de reserveringen in de urendeclaratie het minimumloon gebruikt, deze werd bepaald aan de hand van het uurloon wat werd gehanteerd op de laatste dag in het loontijdvak, waardoor het kon voorkomen dat het verkeerde minimumloon werd gebruikt voor de berekening. Deze fout is hersteld en er wordt nu ook bij een reservering gekeken naar de eerste dag van het loontijdvak wanneer dit is ingesteld.

Melding: 540291

EF2GO


Werktijden wijzigen in de plaatsing

Vanaf nu is het mogelijk om in de plaatsing het veld 'werktijden' aan te passen. Open een plaatsing en klik op 'bewerken', Het veld is nu aanpasbaar.

Melding: 4837

Easyflex autorisatie voor het gebruik van looncomponenten honoreren

In Easyflex is het mogelijk om een autorisatie in te stellen voor het gebruik van looncomponenten. Vanaf nu wordt deze autorisatie automatisch overgenomen in EF2GO. Wanneer een medewerker tot een specifiek looncomponent geen toegang heeft, kan deze het betreffende looncomponent niet toevoegen, wijzigen of verwijderen  bij onder andere loon- en tariefafspraken en vaste beloningen. 

Let op, bij het aanmaken of wijzigen van een cao in de cao tool zijn wel altijd alle looncomponenten beschikbaar.

Melding: 5407


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.