Skip to main content
Skip table of contents

22-04-2021 - Versie 2021-08


Recente ontwikkelingen

30-04-2021 Wijziging in de NeWML berekening inzake de Eigen bijdrage auto van de zaak

Op 22 april is er een melding in productie gegaan (528694) waarmee het gedrag van de Eigen bijdrage voor de auto van de zaak in de NeWML berekening is verbeterd. Daarnaast is het vanaf nu verplicht om de berekening van het NeWML aan te zetten (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces) om een Eigen bijdrage voor de auto van de zaak te kunnen verlonen.

Voorheen werd het NeWML verlaagd door de Eigen bijdrage, als een soort bruto inhouding. De eigen bijdrage is echter een netto inhouding (die geen uitzondering voor het NeWML is). Dit gedrag is dus verbeterd. Indien er onvoldoende ruimte is in de berekening tussen het NeWML en het daadwerkelijk uit te betalen nettoloon om de (volledige) eigen bijdrage in te houden, mag dit niet leiden tot een schuld (het bedrag mag niet worden afgekapt). Wij hebben er daarom voor gekozen om de verloning niet uit te voeren als de inhouding van de Eigen bijdrage van de auto van de zaak te hoog is. Als gebruiker dien je de ruimte te vergroten tussen het nettoloon en het NeWML. Bijvoorbeeld door iets te wijzigen in het aantal verloonde uren, het uurloon, reserveringen uit te betalen, het bedrag van de eigen bijdrage te verlagen, etc. Zowel tijdens het maken van de pro forma loonstrook als op het rapport van het overzicht ‘Verlonen/factureren urendeclaraties’ verschijnt een melding met het bedrag wat tekort is aan ruimte. 

Belangrijke mededeling

Aanpassing van default gedrag bij de service ds_rl_tariefschemas vanaf 7 mei

Indien je gebruik maakt van de service ds_rl_tariefschemas is het mogelijk met behulp van parameter inactief_wm ook de tariefschema's van de werkmaatschappij die niet actief zijn bij de relatie op te halen.
De default instelling is true, maar gebleken is dat dit, bij aanwezigheid van vele standaard tariefschema's, kan leiden tot heel veel resultaten.
Naast dat er reeds de parameters vanaf/totenmet (met max 5000) zijn toegevoegd wordt de default instelling false, vanaf de eerstvolgende productie.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Vertaling facturen

Vanaf nu is het mogelijk om facturen in een andere taal te versturen. Dit komt bijvoorbeeld van pas als een of meer relaties in het buitenland gevestigd zijn. In het nieuwe scherm 'Beheer > Vertalingen' (vergeet niet om het eerst beschikbaar te maken via 'Beheer > Programmarechten') kan je zelf talen en de bijbehorende vertalingen vastleggen. 

Na het aanmaken van de gewenste taal, leg je vertalingen vast voor woorden en zinsneden die voor kunnen komen op een factuur. Daarnaast is het mogelijk om functies en benaming van looncomponenten te vertalen. Maak ook gebruik van de zoekbalk om bijvoorbeeld de functies te zoeken die je vertaald wil hebben. Als je tussendoor wil kijken hoe de vertaalde factuur eruit komt te zien, dan kun je de voorbeeldknop gebruiken. 

Eenmaal je vertalingen ingegeven en de taal ingesteld bij de locatie of relatie, kun je bij de urendeclaraties en de handmatige facturen de vertaalde facturen als pro forma inzien.

Voor de inrichting en alle ins en outs adviseren we de Procesbeschrijving te raadplegen.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Bij een onderbrekingstermijn van 26 weken of langer tijdens de referteperiode van van het StiPP pensioen begint de telling opnieuw

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Signaleringen
Melding: 535110

Wanneer er in de referteperiode van het StiPP pensioen bij een flexwerker een onderbreking is van 26 weken of langer, dan begint vanaf nu de wekentelling van deze referteperiode weer opnieuw. Door nieuwe bevindingen naar aanleiding van overleg met de ABU/NBBU en StiPP is namelijk gebleken dat de weken die zijn opgebouwd in deze referteperiode beperkt houdbaar zijn. 

Dit zal dus direct effect hebben op de resultaten van het overzicht 'Signaleringen' waarbij wordt gesignaleerd op pensioen. Flexwerkers die op het overzicht stonden met een signalering voor het basis pensioen, terwijl zij tijdens de referte periode een onderbreking hadden van 26 weken of langer, zullen niet langer op het overzicht worden weergegeven. Het is ook mogelijk dat er (nieuwe) signaleringen worden getoond die voorheen niet gesignaleerd werden. Als dit het geval is, kun je in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Declaratiesignaleringen' tijdelijk kiezen voor 'Waarschuwen' in plaats van 'Blokkeren' om ervoor te zorgen dat de verloning niet stagneert. 

Melding bij het opslaan van E-facturatie zonder KVK-nummer bij de relatie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Facturatie
Melding: 534948

Wanneer E-facturatie wordt ingeschakeld bij een relatie met het factuuradres in Nederland én zonder KVK nummer dan wordt er vanaf nu een foutmelding getoond. Een KVK nummer is namelijk noodzakelijk en kan op het tabblad 'Algemeen' bij de relatie worden toegevoegd.

Bij E-facturen bevat het bankrekeningnummer in het XML-bestand geen spaties meer

Module: Beheer / Frontoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Relaties
Tabblad: E-facturatie
Melding: 535484

Bij het maken van een E-factuur werd in het XML bestand het bankrekeningnummer van de werkmaatschappij vermeld met spaties. Dit zorgde ervoor dat E-facturen niet altijd verwerkt konden worden. Dit gedrag is daarom aangepast. Het bankrekeningnummer wordt vanaf nu zonder spaties in het XML-bestand gezet.

Opgelost

Verlopen CAO code (code 604) voor vaste medewerkers kan aangepast worden

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Algemeen
Melding: 535427

Wanneer er in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemeen' is ingesteld dat de regelgeving van de ABU wordt gevolgd, kon er voor de vaste medewerkers nog een CAO-code worden gekozen die inmiddels is verlopen. Het betreft CAO-code 604. Het gebruik van deze code geeft een fout bij de Belastingdienst. We hebben ervoor gezorgd dat je op het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemeen' bij 'CAO-codes' nu ook voor CAO-code 9999 kunt kiezen. Hiermee zorg je ervoor dat de fout bij de Belastingdienst voor toekomstige loonaangiftes wordt opgelost. Dit was voorheen niet mogelijk. De loonaangiftes die al zijn gedaan met deze verlopen CAO-code worden in de volgende loonaangifte automatisch gecorrigeerd. 

Een gewijzigd kredietlimiet bij een relatie kan weer worden opgehaald via de dataservice

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Facturatie
Melding: 532692

Wanneer het kredietlimiet bij een relatie werd gewijzigd op het tabblad 'Facturatie > Instellingen' kon dit door de dataservice niet goed worden opgehaald omdat het veld van deze wijziging niet werd gevuld. Dit is opgelost. 

Buitenlands KVK-nummer bij een ZZP-er wordt weer correct opgeslagen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: ZZP
Melding: 535576

Wanneer het vinkje 'Buitenlands KVK-nummer' werd uitgevinkt op het tabblad 'ZZP' bij een flexwerker werd dit niet goed opgeslagen. Hierdoor stond het vinkje na het heropenen van het tabblad weer aan. Dit is opgelost. De instelling wordt nu wel juist opgeslagen.

EF2GO

Documenten genereren in EF2GO

#550

Voor de intercedent is het vanaf nu mogelijk om documenten te genereren in EF2GO.

Op de flexwerkerkaart en de relatiekaart is op het tabblad 'documenten' een nieuwe knop 'document genereren' aanwezig. Bij het genereren van een document kan gekozen worden uit alle templates die beschikbaar zijn voor de flexwerker (op de flexwerkerkaart) en de relatie (op de relatiekaart). De templates kunnen worden vastgelegd in Easyflex.

Bij het genereren van het document kan worden ingesteld of dit document ook moet worden aangeboden voor digitale ondertekening in Flexwrapp en/of moet worden gepubliceerd op het Flexwrapp portaal. Ook bij het uploaden van een document is publiceren op het Flexwrapp portaal mogelijk gemaakt.

Internet Explorer weer beschikbaar

#685

Het was tijdelijk niet mogelijk in te loggen met gebruik van Internet Explorer. Dit is nu opgelost.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.