Skip to main content
Skip table of contents

20-08-2020 - Versie 2020-17


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Jaartalselectie mogelijk in overzicht 'Bedrijfsinstellingen'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Bedrijfsinstellingen
Melding: 528827

Bij het aanmaken van het overzicht 'Bedrijfsinstellingen' is het mogelijk geworden om een jaartal te selecteren. Hierdoor worden alleen de bedrijfsinstellingen die actief zijn voor het gekozen jaar getond. Wanneer je kiest voor de optie 'alle' zullen alle instellingen in de afgelopen jaren getoond worden zoals voorheen het geval was.

Handboek openen in standaardbrowser

Module: Help / TeamViewer / Mijn Easyflex / Chat
Melding: 533653

Als je in Easyflex klikt op 'Help', dan werd altijd het handboek geopend in de browser Internet Explorer. Vanaf nu wordt het handboek (of een van de andere drie mogelijkheden) geopend in de standaardbrowser die vastligt bij de gebruiker.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Leveringswijze in plaatsingen voortkomend uit overzicht 'Uitbetalen reserveringen' kan worden aangepast (Geannuleerd 21-08-2020) 

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsingen
Tabblad: Werk en personeel
Melding: 533574

In versie 2020-15 staat de verbetering dat je de leveringswijze in de plaatsing kunt aanpassen zolang er nog niet is verloond. Dit was echter nog niet mogelijk bij plaatsingen die voortkomen uit het overzicht 'Uitbetalen reserveringen’. Deze plaatsingen krijgen automatisch de leveringswijze 'Uitzendwerk'. Voor sommige werkmaatschappijen leverde dit bij verloning van de eindafrekening de volgende foutmelding op 'Verloning niet uitgevoerd. Het betreft een verloning voor een payroller, maar er is geen plaatsing met leveringswijze 'Payroll’ vastgelegd'.

Vanaf nu kun je, zolang de declaratie nog niet is verloond, ook de leveringswijze in plaatsingen die voortkomen uit overzicht 'Uitbetalen reserveringen' wijzigen van 'Uitzendwerk' naar 'Payroll'.

Opgelost

Aangifte en meldingen toont niet altijd de detailinformatie. Dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Aangifte en meldingen
Melding: 531784

Na het versturen van een einde inkomstenverhouding van een flexwerker kon het gebeuren dat het tabblad 'Aangifte en meldingen' bij de flexwerker geen detailinformatie meer toonde. Dit is opgelost en de detailinformatie wordt weer getoond.
Verder wordt, indien de inkomstenverhouding is beëindigd, de loonaangifte en verzenddatum waarin de einde inkomstenverhouding is verstuurd en de reden einde ook weer vermeld.

Geen dubbele pagina's meer van gefactureerde relaties op overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Verlonen/factureren urendeclaraties
Melding: 533520

Als je de optie 'handmatig factureren' aanvinkt in het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties' kreeg je in sommige gevallen in het rapport twee keer de pagina met gefactureerde relaties en werden de meldingen uit het handmatige factureringsproces niet getoond. Dit is opgelost.

EF2GO

Mogelijkheid om ‘tekstveld’ vast te leggen op relatie niveau

#1133 
Dit tekstveld is zichtbaar bij de urendeclaratie (komt achter de relatie te staan). Deze kun je instellen op de relatiekaart bij 'Instellingen'. Indien er een reeds een tekstveld vast ligt bij de plaatsing wordt deze getoond.

Contact info bij verlopen ondertekeningen

#1143 
Contact info bij een verlopen ondertekening is vanaf nu in te stellen. Deze melding krijgt een ondertekenaar wanneer hij een document wil ondertekenen dat reeds verlopen is. Dit kan bij 'Beheer > Koppelingen > Signing'. De volgende melding zal worden getoond: 'De ondertekening is verlopen, neem contact op met BEDRIJFSNAAM'.

Extra filterinstellingen declaraties

#945 
Vanaf nu zijn alle filterinstellingen voor declaraties ook beschikbaar voor de mobiele versie.

Filteren op locatie

#1131
Declaraties kun je vanaf nu ook filteren op locatie. Deze filter is beschikbaar voor de rol 'Intercedent' en 'Intermediair'.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.