Skip to main content
Skip table of contents

20-05-2021 - Versie 2021-10


Belangrijke mededelingen

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

De wettelijk minimumlonen zijn per 1 juli 2021 verhoogd. De nieuwe minimumlonen zijn doorgevoerd in Easyflex. Met het overzicht 'Collectieve loon- en tariefaanpassingen' kun je gemakkelijk in één keer alle minimumlonen ophogen. Wil je weten hoe je dit doet, raadpleeg dan de procesbeschrijving 'Collectieve loon- en tariefaanpassingen'.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Het exportbestand van het overzicht 'Verrekeningen' is uitgebreid

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Verrekeningen
Melding: 535096

Het exportbestand voor 'Soort export: Easyflex' van het overzicht 'Verrekeningen' is uitgebreid met de volgende kolommen:
- Datum in dienst
- Datum uit dienst (datum laatst gewerkt)
- Status (conform overzicht Tegemoetkoming loondomein)
- Contractvorm (conform overzicht Tegemoetkoming loondomein)
- Einde contractdatum (conform overzicht Tegemoetkoming loondomein)
- Vakantie-uren (conform overzicht Tegemoetkoming loondomein)
- Vakantie-uren in geld (conform overzicht Tegemoetkoming loondomein)
- Vakantiegeld (conform overzicht Tegemoetkoming loondomein)

Opgelost

De voorbeeldfunctie voor loonspecificaties gaf een foutmelding

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 535661

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonspecificaties' kun je met de knop 'Voorbeeld' zien hoe de lay-out van de loonspecificatie eruit komt te zien. Bij het selecteren van deze knop werd er een foutmelding getoond. Dit is opgelost. De voorbeeldfunctie werkt weer naar behoren.

Verrekening van correcties niet meer in NEWML berekening

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderwerp: NEWML berekening
Onderdeel: Overzicht ‘Verloningen met NEWML’ / NEWML berekening loonspecificatie
Melding: 524792

Het kon voorkomen dat er een verrekening van correcties in de NEWML berekening zat terwijl er op de loonstrook geen verrekening van correcties aanwezig was. Dit is opgelost.
Voortaan wordt ook de verrekening van correcties die op de loonstrook getoond wordt niet meer opgenomen in de NEWML berekening. Dit kan ervoor zorgen dat het netto te betalen bedrag van de loonstrook afwijkt van de NEWML berekening. In dat geval kun je de betreffende declaratie nogmaals verlonen (terug- en opboeken). De verrekening van correcties staat dan niet meer op de loonstrook en is dan weer gelijk met de NEWML berekening.

Reeds verloonde periodes waarbij een onterechte verrekening van correcties in de NEWML berekening zit kunnen herrekend worden.

Plaatsing kan in declaratie niet meer voor aanvangsdatum beëindigd worden

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 535241

Als de startdatum van een plaatsing in het midden van een declaratieperiode ligt, was het mogelijk om in een declaratie een einddatum in te geven die voor de aanvangsdatum van de plaatsing ligt. Dit is opgelost. Vanaf nu kan de einddatum niet meer voor de begindatum komen te liggen als de plaatsing in de urendeclaratie wordt beëindigd.

Geen foutmelding meer bij vastleggen hercodering bij verwerken urenbestand

Module: Backoffice
Onderdeel: Urenbestanden
Melding: 535703

Het vastleggen van een hercodering bij het verwerken van een urenbestand via 'Backoffice > Urenbestanden > Resultaten' gaf een foutmelding. Dit is opgelost.

EF2GO

Planning in EF2GO

Vanaf heden is er een planningsmodule beschikbaar in EF2GO. Met Planning kun je diensten aanmaken en flexwerkers hierop inplannen. Vervolgens kun je deze diensten publiceren aan flexwerkers en relaties.

Benieuwd naar Planning en wat de meerwaarde kan zijn voor jouw organisatie? Neem dan contact op met sales@easyflex.nl


Ingevulde uren vetgedrukt in urendeclaratie

#269

Vanaf nu worden in de urendeclaraties de dagtotalen dikgedrukt indien uren zijn ingevuld.


Validatiemeldingen in het inschrijfformulier werden niet altijd op het juiste moment getoond

#809

Enkele velden in het inschrijfformulier gaven direct een validatiemelding zodra de flexwerker het formulier had geopend. Dit gebeurde bij datumvelden indien deze waren ingesteld als verplicht. Dit is nu opgelost.


Valicare profielen gebruiken in EF2GO

#825

Vanaf nu is het mogelijk om de screeningsprofielen, die worden vastgelegd in Valicare, te gebruiken in EF2GO. Bij het starten van een screening kan een profiel worden geselecteerd. Alle instellingen van het screeningsprofiel worden dan overgenomen in EF2GO. Na het starten van de screening blijft zichtbaar welk screeningsprofiel is gebruikt.


Valicare profielen verplichten

#825

Vanaf nu is het mogelijk het gebruik van screeningsprofielen, die worden vastgelegd in Valicare, te verplichten. Hiervoor is de nieuwe instelling 'Gebruik van Valicare profielen verplicht' gemaakt. De instelling is beschikbaar onder 'beheer - koppelingen - Valicare'. Wanneer deze instelling op 'ja' wordt gezet, kan bij het starten van een screening alleen worden gekozen voor een profiel, losse checks kunnen niet meer worden aangevinkt.


Valicare rapport tonen in EF2GO

#873

Indien gebruik wordt gemaakt van de Valicare screening, kan tijdens de screening altijd de actuele versie van het Valicare rapport worden bekeken. Bij het opslaan van de flexwerker wordt het rapport, zoals deze is op het moment van opslaan van de flexwerker, ook opgeslagen op de flexwerkerkaart. Dit rapport is alleen zichtbaar voor de intercedent.


Urentotaal op mobiele versie correct tonen

#884

Het urentotaal werd onjuist getoond op de mobiele weergave. Dit is nu opgelost.


Nieuwe flexwerker aanmaken verbergen in zijmenu

#892

Vanaf nu is het mogelijk het menu item 'flexwerkers - nieuwe flexwerker' te verbergen in het zijmenu.

Hiervoor is de nieuwe instelling 'Nieuwe flexwerker aanmaken zichtbaar in het zijmenu' gemaakt. Deze instelling is te vinden onder 'Beheer - bedrijfsinstellingen - algemene instellingen - zijmenu'.

Als deze instelling op nee staat, is het alleen mogelijk om nieuwe flexwerkers aan te maken middels een inschrijving of een aanmelding. Wanneer niets wordt ingesteld, blijft het menu-item zichtbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.