Skip to main content
Skip table of contents

17-06-2021 - Versie 2021-12


Belangrijke mededelingen

22-06-2021: Uurloon voor uitbetaalde reserveringen bij flexwerkers met ‘ET-uitruil’ kan na versie 2021-12 verkeerd zijn

Module: Verloning
Onderdeel: ET-uitruil en uitbetalen reserveringen
Melding: 535931

Sinds versie 2021-12 van 17-06-2021 zit er een fout in het ophalen van het uurloon in de urendeclaratie voor de uitbetaling van reserveringen als er sprake is van ET-uitruil. Standaard wordt bij de ET-uitruil het minimumloon voor de uitbetaling van reserveringen toegepast. Bij het openen van de urendeclaratie wordt deze opgehaald. Tijdens dit ophalen werd er in sommige gevallen een verkeerd uurloon bepaald. Dit is opgelost.

Declaraties welke nog niet verloond zijn, hebben wij reeds op de achtergrond geupdate naar het juiste uurloon. Hiervoor hoeft geen actie meer te ondernemen.

Reeds verloonde urendeclaraties waarbij reserveringen zijn uitbetaald met een verkeerd uurloon dienen terug- en opgeboekt te worden om dit te corrigeren. Bij de opboeking dien je de declaratie te herstellen of controleer de uurlonen in het tabblad ‘Reserveringen’ en pas deze eventueel voor de reserveringen die uitbetaald worden handmatig aan.

Betreft het een groot aantal declaraties dan kunnen wij deze actie ook voor jullie uitvoeren. Wil je de actie door ons laten uitvoeren neem dan contact op met ons service center.

Recente ontwikkelingen

18-06-2021: Wijzigingen op het tabblad 'Algemeen' bij de relatie kunnen weer opgeslagen worden 

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Algemeen
Melding: 535910

Wijzigingen op het tabblad 'Algemeen' bij de relatie gaven een foutmelding en konden niet worden opgeslagen. Dit is opgelost. 

Nieuw / Gerealiseerde wensen

‘Einddatum plaatsing’ en ‘Reden beëindiging plaatsing’ toegevoegd aan ‘Uitvoer samenstellen’ in Matching en export bestand overzicht ‘Aanvragen en plaatsingen’

Module: Frontoffice / Backoffice
Tabblad: Matching / Overzichten
Onderdeel: Uitvoer samenstellen / Overzicht: Aanvragen en plaatsingen
Melding: 535103

Binnen 'Uitvoer samenstellen' in Matching zijn onder ‘Tewerkgesteld > Plaatsing’ de opties ‘Einddatum plaatsing’ en ‘Reden beëindiging plaatsing’ toegevoegd. Vink je deze aan dan worden deze opties toegevoegd als kolom aan je match en gevuld met deze informatie. De export van het overzicht ‘Aanvragen en plaatsingen’, indien aangemaakt met instelling 'inclusief plaatsingen', is uitgebreid met de kolom ‘Reden voor beëindiging plaatsing’. (Dit wordt 'kolom U' in het exportbestand en komt na de kolom 'Einddatum plaatsing' en voor de kolom 'Persoon'.) De ‘Reden beëindiging plaatsing’ betreft de invoerde reden in de plaatsing bij ‘Reden’.

Kredietlimiet kan worden toegekend aan relaties zonder debiteurennummer

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Facturatie
Melding: 535696

Het is vanaf nu mogelijk om een kredietlimiet toe te voegen aan relaties die nog geen debiteurennummer hebben. Voorheen kon de kredietlimiet pas worden toegevoegd nadat er een debiteurennummer was toegekend aan de relatie.

Bij een algemene pensioenregeling kan er nu ook voor een grondslag zonder ORT worden gekozen

Module: Beheer
Tabblad: Bedrijfsinstellingen
Onderdeel: Aftrekposten
Melding: 535184

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten' kan bij een algemene pensioenregeling nu ook een afwijkende grondslag worden gekozen. We hebben hier de optie 'Zonder ORT' aan toegevoegd, zodat de toeslag van de loon onregelmatige uren niet tot de pensioengrondslag wordt gerekend. 

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Verloningsdatum niet altijd meer bepalend voor aanlevering StiPP pensioen

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Pensioenaanleveringen
Melding: 535223

Om te bepalen wat wanneer meeging in de StiPP pensioenaanlevering werd de verloningsdatum aangehouden. Bijvoorbeeld: Op 3 juni 2021 werd week 21-2021 verloond, dan kwam dit als correctie voor mei in de aanlevering van juni, ongeacht of de aanlevering van mei al gedaan was of niet. Dit is aangepast.

Vanaf nu gaan alle verloningen van een periode mee totdat de aanlevering van die periode is gedaan. Dus voor bovenstaand voorbeeld betekent dat dat de verloning van week 21-2021 in de aanlevering van mei komt zolang deze nog niet is gedaan. Is de aanlevering voor de betreffende periode al wel aangemaakt, dan bepaalt de verloningsdatum in welke aanlevering dit wordt meegestuurd. Bijvoorbeeld:  De laatst gedane aanlevering is april. Op 3 juni 2021 wordt week 2021-16 nog verloond. De aanlevering voor april is al gedaan, de verloningsdatum is 3 juni 2021 dus dit wordt aangegeven als correctie voor april in de aanlevering van juni.

Vanaf nu wordt er ook gesignaleerd op het StiPP pensioen wanneer het handmatig is uitgevinkt nadat het StiPP pensioen heeft aan gestaan

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Signaleringen
Melding: 534374

Voorheen werd niet gesignaleerd op het StiPP pensioen wanneer het basis of plus pensioen handmatig was uitgevinkt nadat deze had aangestaan. Dit hebben we aangepast. Vanaf nu wordt wel gesignaleerd op situaties waarbij het pensioen uit staat. Dit zal dus direct effect hebben op de resultaten van het overzicht 'Signaleringen' waarbij wordt gesignaleerd op pensioen. Als dit het geval is, kun je in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Declaratiesignaleringen' tijdelijk kiezen voor 'Waarschuwen' in plaats van 'Blokkeren' om ervoor te zorgen dat de verloning niet stagneert.

Daarnaast werd niet gesignaleerd op het StiPP pensioen wanneer de aftrekpost was vastgelegd in de eerste week na een aantal niet gewerkte weken. Dit is opgelost. Vanaf nu is ook in dit soort situaties de signalering correct.

Opgelost

Berekening verlaging opbouw reserveringen bij uitruil onregelmatige uren ging niet altijd goed

Module: Verloning
Onderdeel: ET-uitruil
Melding: 528265

De berekening van de verlaging van de opbouw van reserveringen, bij uitruil van looncomponenten met een toeslagdeel, ging niet altijd goed. Dit is opgelost. Tijdens de verloning wordt berekend welk deel van het totale loon is uitgeruild. Dit deel wordt vervolgens gebruikt om de verlaging van de opbouw van de reservering te bepalen.

De berekening van dit percentage ging niet goed indien je bij looncomponenten hebt ingesteld dat er wel over het basisdeel en niet over het toeslagdeel gereserveerd dient te worden. Voor de berekening van het aandeel uitruil ten opzichte van het totale loon werd gerekend met het volledige loon (basisdeel plus toeslagdeel). Aangezien er is ingesteld dat reserveringsopbouw alleen plaatsvindt over het basisdeel van het loon, zou er voor de berekening van het percentage alleen met dit bedrag gerekend moeten worden. Dit is opgelost.

Middel met inhouding gaf bij meerdere declaraties in één loontijdvak een fout in de verloning. Dit is opgelost.

Module: Verloning
Onderdeel: Middelenregistratie met inhouding
Melding: 535445

Het verlonen van een middel met een inhouding kon een fout in de verloning geven op het moment dat in één loontijdvak sprake was van meer urendeclaraties. Dit is opgelost.

Flexwerker kwam dubbel in de aanlevering van het StiPP pensioen. Dit is opgelost.

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Pensioenaanleveringen
Melding: 535223

Flexwerkers met StiPP pensioen kwamen dubbel, in de initiële periode en in de opvolgende periode als correctie van de initiële periode, in de pensioenaanlevering. Dit gebeurde op het moment er verloond was in de initiële periode zelf en in de periode erna. Bijvoorbeeld: op 20 mei 2021 werd week 2021-19 verloond en op 3 juni 2021 werd week 2021-21 verloond. Deze verloningen werden zowel aangegeven in de initiële aanlevering van mei maar als correctie voor mei in aanlevering van juni. Dit is opgelost. De volledige aanlevering wordt gedaan in de initiële aanlevering van mei, zolang deze nog niet aangemaakt is, ongeacht het verloningmoment. Zie ook 'Verloningsdatum niet altijd meer bepalend voor aanlevering StiPP pensioen' voor bijbehorende wijziging.

Bij ET-uitruil met alleen een netto inhouding werd soms ten onrechte het minimumloon voor het uitbetalen van reserveringen gebruikt. Dit is opgelost.

Module: Verloning
Tabblad: Urendeclaraties
Melding: 535099

Als je bij vaste beloning voor de ET-uitruil bij ‘Bedrag inhouden’ hebt gekozen voor ‘Ja, alleen netto inhouden’ is er geen sprake van bruto uitruil. Toch kon het voorkomen dat voor de uitbetaling van de reserveringen het minimumloon werd gebruikt in plaats van het uurloon van de plaatsing. Dit is niet goed en aangepast. Bij alleen een netto inhouding wordt het uurloon van de plaatsing gebruikt of het afwijkende uurloon welke zelf bij de vaste beloning is ingegeven.

Loonaangifte foutcodes L2032, L2036 en L2040 opgelost

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Loonaangifte
Melding: 535795

Indien er sprake is van een afwijkende inkomstenverhouding in de loonaangifte moeten de indicaties 'Onbepaalde tijd', 'Schriftelijk' en 'Oproep' leeg zijn. Dit gebeurde niet altijd waardoor foutcodes L2032, L2036 en L2040 konden ontstaan. We hebben dit opgelost. Wanneer je een brief hebt ontvangen van de Belastingdienst waaruit blijkt dat dit probleem zich heeft voorgedaan, is het mogelijk om dit voor de betreffende flexwerker(s) te herrekenen.

Loonaangifte foutcode L2115 opgelost

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Loonaangifte
Melding: 535819

Indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst i.c.m. een arbeidsovereenkomst voor opvolgend werkgeverschap in hetzelfde tijdvak kon foutcode L2115 ontstaan. We hebben dit opgelost. Wanneer je een brief hebt ontvangen van de Belastingdienst waaruit blijkt dat dit probleem zich heeft voorgedaan, is het mogelijk om dit voor de betreffende flexwerker(s) te herrekenen.

Daarnaast hebben we er ook voor gezorgd dat een extra inkomstenperiode wordt verwijderd wanneer de bijbehorende arbeidsovereenkomst wordt verwijderd. 

EF2GO

Zoekresultaten in 'Beheer > Functies' uitgebreid

#259
Bij het zoeken op relatie in 'Beheer > Functies' werden voorheen alleen de functies getoond die specifiek aan deze relatie zijn toegekend. Vanaf nu worden bij het zoeken op relatie ook de functies getoond die aan alle relaties zijn toegekend.

Gewerkte tijd in de plaatsing afschermen

#452
Vanaf nu is het mogelijk de gewerkte tijd op de plaatsing kaart af te schermen voor de flexwerker, relatie en intermediair. Hiervoor is de nieuwe instelling 'Toon gewerkte tijd op plaatsing kaart' gemaakt onder 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemene instellingen > Plaatsing/contract'. Standaard staan alle rollen aan. Door een rol te verwijderen kan de gewerkte tijd worden afgeschermd.

Preview ook voor .doc(x) bestanden

#770
Voorheen werd voor .doc(x) bestanden geen preview getoond. Vanaf nu is ook voor dit bestandstype de preview beschikbaar.

Urendeclaraties filteren op opmerking

#937
Vanaf nu is het mogelijk om de urendeclaraties te filteren op aanwezigheid van een opmerking. Gebruik in 'Urendeclaraties > Uren declareren' en in 'Urendeclaraties > Urenoverzicht' het vinkje 'opmerking' om alleen declaraties met opmerking te tonen.

Tijdsregistratie urendeclaraties: reserveringen beschikbaar voor de relatie

#939
Vanaf nu is het tabblad 'reserveringen' ook bij tijdsregistratie urendeclaraties beschikbaar voor de relatie. Zo kan de relatie de reserveringen bewerken (indien de instelling 'relatie mag urendeclaratie bewerken' aan staat) en goedkeuren.
Reserveringen worden getoond indien deze in Easyflex onder 'Urendeclaraties website' beschikbaar zijn gesteld.

Uren bewerken namens relatie in tijdsregistratie urendeclaraties

#940
In de tijdsregistratie urendeclaraties is het voor de intercedent vanaf nu ook mogelijk om de uren in te vullen, te wijzigen en/of te accorderen namens de relatie. Dit is mogelijk indien de instelling 'Kan de intercedent de declaratie bewerken' op 'ja' staat.

Instelling 'ID controle blokkerend voor opslaan' alleen toepassen indien een ID is geüpload

#1055
Indien de instelling 'ID controle blokkerend voor opslaan' op 'ja' stond en geen ID document was geüpload, kon een foutmelding ontstaan. Deze foutmelding deed zich voor in de volgende situatie: het basisveld 'identiteitsgegevens' is aanwezig en optioneel in het inschrijf- of aanmeldformulier. De flexwerker heeft wel de gegevens gevuld, maar geen identiteitsbewijs geüpload. Vanaf nu wordt de instelling alleen toegepast als een identiteitsbewijs is geüpload. Wij adviseren bij het gebruik van de instelling 'ID controle blokkerend voor opslaan' het basisveld 'identiteitsgegevens' verplicht te stellen in het inschrijf- en aanmeldformulier.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.