Skip to main content
Skip table of contents

15-11-2018 - Versie 2018-22

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Geldig ID bewijs niet altijd meer nodig bij het plaatsen van een flexwerker

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Identiteitsgegevens
Melding: 524711

Voor het aanmaken van een nieuwe plaatsing in Easyflex had je altijd een geldig ID bewijs bij de flexwerker nodig. Dit is als volgt gewijzigd:
1. Bij het maken van een eerste plaatsing bij een flexwerker heb je een geldig ID bewijs nodig (anoniementarief uitgezonderd).
2. Indien de flexwerker binnen de afgelopen 5 jaar verloond is, dan is er geen geldig ID bewijs nodig. Er wordt nog wel een waarschuwing getoond. 
3. Indien de flexwerker langer dan 5 jaar niet verloond is, dan is wel weer een geldig ID bewijs nodig (anoniementarief uitgezonderd).

CSV export bestand beschikbaar gemaakt bij overzicht 'Aan-/afmelding verzekering'

Module: Backoffice
Tabblad: Exporteren en printen
Naam overzicht: Aan-/afmeldingen verzekering
Melding: 525130

Het resultaat van het overzicht 'Aan-/afmeldingen verzekering' werd alleen getoond in een pdf bestand. Vanaf nu is het resultaat ook beschikbaar in een CSV export bestand. Dit geldt de overzichten die vanaf 16 november 2018 worden aangemaakt.

Documenten aangeboden voor digitale ondertekening worden na 14 dagen automatisch ingetrokken

Module: Frontoffice 
Tabblad: Documentenbeheer 
Onderdeel: Digitale handtekening
Melding: 527598

Documenten die voor digitale ondertekening aangeboden worden, worden na 14 dagen automatisch ingetrokken. Dit betekent dat als je een document aanbiedt voor digitale handtekening en de flexwerker doet hier 14 dagen niets mee, het document automatisch ingetrokken wordt.

Verbeterd

Opname reservering tegen het WML bij ET-uitruil en direct uitbetalen van reservering

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Urendeclaraties
Melding: 523079

Wanneer er op het tabblad 'Vaste beloningen' ET-uitruil huisvesting of overige kosten vastligt en op het tabblad 'Betalingen' het automatisch uitbetalen van een reservering aan staat, en je geeft in de urendeclaratie op het tabblad 'Urenspecificatie' de opname van een reservering in, dan wordt dit uitbetaald tegen het wettelijk minimum uurloon. Eerder gebeurde dit niet bij flexwerkers met beding. Bij flexwerkers met een contract werd deze situatie reeds toegepast. 

Opgelost

Opgenomen vakantie-uren uren in combinatie met vast loon tellen dubbel in NeWML berekening, dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Verloning
Melding: 524858

Bij vast loon wordt het NeWML voor het gehele tijdvak bepaald. Voor het aantal uren wordt gekeken naar de werkweek van de relatie. Als er in het tijdvak ook vakantie-uren werden opgenomen, dan werden deze uren extra in de NeWML berekening meegenomen. Dit is verbeterd. De opgenomen vakantie-uren worden niet langer als extra uren in de NeWML berekening meegenomen.

Overzicht ‘Rapportage detail’ met filter op Business unit gaf verkeerde waardes, dit is opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Rapportage detail
Melding: 527581

Onlangs is aangepast dat wanneer er een filter op 'Business unit' wordt ingesteld bij het aanmaken van het overzicht 'Rapportage detail', de uren zonder business unit ook standaard worden meegenomen. Echter, wanneer de filterinstelling 'Zonder business units' werd aangevinkt werden verkeerde waardes geselecteerd. Dit is opgelost.

Voorschot werd niet meegenomen in de NeWML berekening, dit is opgelost

Module: Frontoffice 
Onderdeel: Flexwerker
Tabblad: Urendeclaraties
Melding: 527688

Als je een loon- en tariefafspraak halverwege een week liet ingaan en deze week bevatte ook een voorschot, dan werd dit voorschot niet meegenomen in de NeWML berekening. Dit is opgelost en het verloonde voorschot wordt ook nu meegenomen in de NeWML berekening.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.