Skip to main content
Skip table of contents

14-01-2021 - Versie 2021-01


Recente ontwikkelingen

15 januari 2021: Probleem opgelost dat leidt tot foutcode 165 bij de APG aanlevering van 2020-13

Bij het indienen van de pensioenaanlevering voor APG over periode 2020-13 kon het voorkomen dat je foutcode 165 (Pensioengrondslag te laag) als terugkoppeling kreeg. Dit probleem is opgelost. Je dient de pensioenaanlevering voor 2020-13 opnieuw aan te maken in Easyflex. In Backoffice > Overzichten > Pensioenaanleveringen kies je bij de 'Periode selectie' voor 'Handmatig'. Vervolgens kun je 2020-13 selecteren. 

Belangrijke mededelingen

Pensioenaanlevering StiPP

Op de pensioenaanlevering van december 2020 worden alle declaraties die in december 2020 zijn verwerkt meegenomen. Aangezien de StiPP aanlevering vanaf 2021 van 'Loon in' naar 'Loon over' is gewijzigd, worden op de pensioenaanlevering van december 2020 ook alle declaraties van 2020 meegenomen die in 2021 zijn verwerkt. Meer informatie vind je op de Easy update pagina van versie 2020-26. Verwerk je na het aanmaken van de pensioenaanlevering van december 2020 nog declaraties van 2020? Dan komen deze als correctiebericht voor periode 12 2020 bij de pensioenaanlevering van periode 1 2021. Het correctiebericht vind je op de 2e pagina van het PDF bestand. De gegevens van de flexwerkers worden overschreven. De pensioenaanlevering van december 2020 kan door de wijziging van systematiek hoger zijn.

Fout in brieven voor uitzendbedrijven over gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingkas 2021

In de bijlage van de brief geeft de Belastingdienst aan hoe uw gedifferentieerde premiepercentage Whk is berekend. Bij de individuele premiecomponent ZW-lasten staat dat het premiepercentage voor deze premiecomponent voor 2021 niet hoger kan zijn dan 2,32%. Dit is niet correct. Voor werkgevers in de uitzendbranche (sector 52) geldt namelijk een maximumpercentage voor de premiecomponent ZW-lasten van 9,31%. De gedifferentieerde premiepercentage Whk en het premiecomponent voor de ZW-lasten zijn wel juist berekend.

https://www.belastingdienst.nl

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Nieuw veld voor invoer uurloon voor uitbetaling reserveringen bij ET-uitruil

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Vaste beloningen
Melding: 527553

Bij de uitbetaling van reserveringen bij flexwerkers met ET-uitruil wordt standaard het wettelijk minimum uurloon in plaats van het plaatsingsuurloon gebruikt. Vanaf nu kun je bij flexwerkers waar de ET-uitruil wordt toegepast een ander standaard uurloon vastleggen voor de uitbetaling van reserveringen. Op het tabblad 'Vaste beloningen' is een extra veld gemaakt genaamd 'Uurloon reserveringen'. Dit is het uurloon voor de opname reserveringen zoals dat ingevuld wordt bij het aanmaken van een nieuwe urendeclaratie.
Voor bestaande maar nog niet-verloonde declaraties is het nodig om de declaratie te herstellen om de nieuwe gegevens in de declaratie te krijgen. Reeds verloonde declaraties kunnen niet worden herrekend met het nieuwe uurloon. Door middel van het overzicht Collectieve loon-/tariefaanpassingen is het mogelijk om voor meerdere flexwerkers met ET-uitruil tegelijkertijd het uurloon voor opname reserveringen aan te passen. Let op: dit kan alleen als het veld 'Uurloon reserveringen' al is gevuld. Er worden geen nieuwe regels aangemaakt.

Daarnaast nog het volgende:

- Bij het vastleggen van een ander afwijkend uurloon bij de 'ET-uitruil huisvesting’ dan bij 'ET-uitruil overige kosten’, wordt het uurloon gebruikt dat vastligt bij 'ET-uitruil huisvesting’.
- Als er meerdere regels van dezelfde uitruil actief zijn, bepaalt de meest recente startdatum het uurloon.
- Verschillende uurlonen bij dezelfde opname reservering zijn niet mogelijk binnen één declaratie, maar wel als er een extra declaratie wordt aangemaakt.
- Indien twee loontijdvakken binnen één declaratietijdvak vallen en de opname reserveringen verspreid over de loontijdvakken worden opgenomen, worden ze uitbetaald in het meest recente loontijdvak.

Exportbestand beschikbaar voor overzicht 'Sollicitaties'

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Sollicitaties
Melding: 532598

Voor het overzicht 'Sollicitaties' was eerst alleen het rapport in PDF beschikbaar. Vanaf nu is er ook een exportbestand aanwezig en is het mogelijk om het rapport te bekijken in Excel.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Verbetering doorgevoerd in de controle op combinatie ET-uitruil en land van het domicilieadres

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Vaste beloningen / algemeen
Melding: 534637

Voor flexwerkers met een Nederlands domicilieadres mag er geen uitruil plaatsvinden en kunnen kosten voor huisvesting dus alleen netto ingehouden worden. Dit is sinds kort mogelijk geworden. Daarmee was het gedrag ook dusdanig gewijzigd, dat bij het wijzigen van het domicilieadres van de flexwerker naar een Nederlands adres, de instelling voor de huisvesting daarmee direct op 'Netto inhouden' werd ingesteld. Op die manier was het dus niet mogelijk om alvast voor de toekomst een adreswijziging door te voeren én nog ET-uitruil toe te passen. Dit gedrag is verbeterd. Bij het wijzigen van het domicilieadres krijg je nu een waarschuwing en dien je zelf de instelling voor het uitruilen / netto inhouden juist vast te leggen.

Melding in rapport overzicht 'Collectieve loon/tarief aanpassingen' als loon- en tariefafspraak niet kan worden bijgewerkt

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Collectieve loon/tarief aanpassingen
Melding: 534736

Het overzicht 'Collectieve loon/tarief aanpassingen' faalde als na het aanzetten en voordat het gereed was, handmatig een nieuwe loon- en tariefafspraak werd toegevoegd met dezelfde ingangsdatum van het overzicht. Dit geldt alleen voor plaatsingen die ook met het overzicht zouden worden meegenomen. Vanaf nu wordt de tussentijds handmatig aangemaakte loon- en tariefafspraak overgeslagen door het overzicht en wordt er een melding in het rapport getoond dat de betreffende loon- en tariefafspraak niet is aangepast.

Opgelost

Overzicht 'Verloningen met NEWML' sloeg week 53 over voor flexwerkers met vierwekenperiode. Dit is opgelost.

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Verloningen met NEWML
Melding: 534813

Flexwerkers met een loontijdvak van 4-weken kwamen niet altijd op het overzicht 'Verloningen met NEWML' te staan, omdat week 53 werd overgeslagen. Dit is opgelost. Bij het opnieuw aanmaken van het overzicht komen de flexwerkers er nu wel op te staan.

'Overzicht loon- en tariefafspraken' ging niet goed om met de 'Vanaf' en 'Tot en met' datum

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Overzicht loon- en tariefafspraken
Melding: 531090

Het 'Overzicht loon- en tariefafspraken' ging niet goed om met de 'Vanaf' en 'Tot en met' datum. Loon- en tariefafspraken met een datum exact op de 'Vanaf' en/of 'Tot en met' datum werden onterecht niet op het overzicht weergegeven. Dit is opgelost.

Geen melding meer bij vastleggen opvolgend werkgeverschap als dat loonjaar niet actief is

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overig
Melding: 534126

Bij het vastleggen van opvolgend werkgeverschap bij 'Cao-overig > Dienstverbanden' voor een loonjaar dat niet actief is, kreeg je de melding: 'Er zijn geen correcte premie risicogroepen voor flexwerkers gevonden'. Voor het vastleggen van opvolgend werkgeverschap is deze melding niet nodig. Daarom wordt deze melding dan niet meer getoond. Voor contracten met 'Aangegaan dienstverband' geldt dit nog wél.

Foutmelding over dezelfde inhouding bij wijzigen inhouding in de plaatsing opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerker / Relatie
Tabblad: Tewerkgesteld > Plaatsing
Melding: 534811

Als je in een plaatsing een wijziging bij een inhouding wilde doorvoeren, bijvoorbeeld aanpassen bedrag, kon het voorkomen dat je de foutmelding ‘Het is niet mogelijk om twee inhoudingen te hebben met dezelfde instellingen bij 'Looncomponent', 'Aantal', 'Eenheid', 'Bedrag' en 'Bedrag inhouden' kreeg terwijl er geen tweede inhouding met dezelfde instellingen was vastgelegd bij die flexwerker. Dit is opgelost en de inhouding kan weer gewijzigd worden.

EF2GO

Business unit toevoegen aan plaatsing

# 1185
Mogelijk om business unit(s) vast te leggen bij het aanmaken van een plaatsing. Of dit verplicht is wordt vanuit Easyflex overgenomen. Indien er in Easyflex voor gekozen is om een verdeling te maken, is dat in EF2GO ook mogelijk.

Planning

Relaties filteren op locatie

Melding: 534117
Er is nu een extra filter in de relaties app, om relaties te kunnen filteren op de locatie zoals ingesteld in Easyflex.

Informatieve melding dat werklocaties komen te vervallen niet meer tonen

Melding: 534457
De melding dat werklocaties komen te vervallen is weggehaald omdat besloten is de werklocaties naast de kostenplaatsen in stand te houden.

Timesheets versturen naar Easyflex met waarschuwingen

Melding: 533891
Het moet niet meer mogelijk zijn, om bij het versturen van meerdere timesheets tegelijk, timesheets in te dienen waarop waarschuwing staan. Dit is nog wel mogelijk bij het versturen van een timesheet vanuit de timesheet preview.

CAO tool

Loon verlaagd uurloon kan een percentage van 0 accepteren 

Melding: 534819
Het is nu mogelijk bij CAO regels een regel op te geven met looncomponent 'Loon verlaagde uurlonen' en hierbij een percentage van 0 in te vullen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.