Skip to main content
Skip table of contents

12-11-2020 - Versie 2020-23


Belangrijke mededelingen

Gepland onderhoud op 14 november

Zaterdag 14-11-2020 zal er gepland onderhoud plaatsvinden aan onze Easyflex applicatie. Het onderhoud is bedoeld om de kwaliteit van de processen en achterkant van Easyflex te verbeteren. Concreet betekent dit dat de Easyflex applicatie gedurende de gehele dag niet bereikbaar zal zijn.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Filter voor het tonen van actieve relaties/ flexwerkers toegevoegd bij documentsignaleringen

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Overzichten / Documentenbeheer
Tabblad: Documentsignaleringen / Documentsignalering
Melding: 533690

Vanaf nu is het mogelijk om te filteren op 'alleen actieve flexwerkers/ relaties' bij de documentsignaleringen. Op deze manier kan je eenvoudig zien voor welke flexwerkers/ relaties het belangrijk is om de ontbrekende documenten zo snel mogelijk compleet te maken. Deze filter is toegevoegd in het overzicht 'Documentsignaleringen', in 'Frontoffice > Documentenbeheer > Documentsignalering' en bij het matchobject 'doc. signaal'.

Extra instelling bij tabblad 'Cao-overig' om op flexwerkerniveau af te wijken van maximaal aantal contracten in fase B/fase 3

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Cao-overig
Melding: 533807

Bij sommige cao's is het mogelijk om meer dan drie bepaalde tijd contracten te hebben. Vanaf nu is het mogelijk om bij een flexwerker op het tabblad 'Cao-overig' meer contracten voor bepaalde tijd te geven. Het betreffende aantal contracten voer je in bij 'Maximaal aantal contracten'. Hierdoor is het niet meer nodig om bij 'Arbeidsovereenkomsten' meerdere contracten met hetzelfde volgnummer vast te leggen.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Flexwerkers waar aanvullend geboorteverlof is vastgelegd, blijven niet meer op overzicht Arbeidsongeschiktheid staan

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Overzichten / Flexwerkers
Tabblad: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 533703

Als je bij een flexwerker aanvullend geboorteverlof vastlegt, bleef deze persoon staan in het overzicht 'Arbeidsongeschiktheid'. Vanaf nu wordt bij de flexwerker in het tabje 'Arbeidsongeschiktheid' het veld 'Volgende werkdag' automatisch gevuld met de datum van '1e Arbeidsongeschiktheidsdag' als er sprake is van aanvullend geboorteverlof. In het overzicht 'Arbeidsongeschiktheid' zal deze flexwerker alleen worden getoond als de datum op de peildatum/binnen de periode valt.

Overzicht 'Facturen (historisch)' toont vanaf nu alle filterinstellingen

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Facturen (historisch)
Melding: 533403

Het rapport van het overzicht 'Facturen (historisch)' liet niet alle filterinstellingen zien. Vanaf nu worden alle filterinstellingen getoond in de header.

Opgelost

Overzicht 'Loonstaat' toont weer juiste gegevens

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Loonstaat
Melding: 534317

Het overzicht 'Loonstaat' toonde verkeerde gegevens. Dit is opgelost.

Er wordt bij 'Margefacturatie' weer rekening gehouden met het deeltijdpercentage 'Vast loon' en het percentage dat is ingegeven bij 'Loon verlaagde uurlonen' 

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Margefacturatie
Melding: 534222

Wanneer er sprake was van een deeltijdpercentage bij 'Vast loon' of een percentage dat werd toegepast bij 'Loon verlaagde uurlonen' werd hier geen rekening mee gehouden wanneer je het overzicht 'Margefacturatie' aanmaakte. Dit is nu opgelost; er wordt vanaf nu uitgegaan van het ingegeven percentage. 

Mededeling wordt ook getoond als de declaratie geen uren bevat

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Tabblad: Overige
Melding: 524938

Wanneer een urendeclaratie geen uren, vergoedingen of inhoudingen bevat maar er wel een mededeling ingevuld was op het tabblad 'overige' werd deze niet getoond op de loonspecificatie. Dit is opgelost.

EF2GO

FAQ vernieuwd

#1123
De FAQ pagina is vernieuwd en nu opgedeeld in verschillende categorieën inclusief de categorie ‘meest gestelde vragen’. Hierdoor zijn vragen makkelijker terug te vinden en overzichtelijker weergegeven.

Integratie Inlenersbeloning

#787
Inlenersbeloning.com zorgt voor de uitvraag en de verstrekking van de rechtens geldende beloning. In 'Beheer > Koppelingen > Inlenersbeloning' kan deze geactiveerd worden voor de werkmaatschappij. Om hiervan gebruik te maken is er een samenwerking met inlenersbeloning.com noodzakelijk. Je kunt hiervoor contact opnemen via 076-2050502 of mailen naar info@inlenersbeloning.com.

Onderscheid in actieve en inactieve plaatsingen

#1184
Vanaf heden is het mogelijk om te filteren op actieve en/of inactieve plaatsingen op de flexwerker en relatiekaart. Standaard worden nu alleen de actieve plaatsingen getoond in plaats van alle plaatsingen. In het overzicht plaatsingen is het nu mogelijk om op start en/of einddatum te sorteren.

Urendeclaratie herinnering mailen

#1099
Vanuit het 'Urenoverzicht' is het nu mogelijk om een herinnering te sturen naar flexwerker, relatie en/of intermediair. Wanneer je de declaraties selecteert kun je een mail sturen

Urendeclaratie logging en afdrukken

#990
Vanaf nu is het mogelijk om urendeclaraties af te drukken vanuit EF2GO. Ook is het mogelijk de geschiedenis van de urendeclaratie in te zien. Hierin staat vermeld door wie en wanneer de urendeclaratie is ingediend en goedgekeurd. Deze geschiedenis wordt ook afgedrukt bij de urendeclaratie.
In bedrijfsinstellingen > declaraties kan worden ingesteld voor welke rollen de declaratiegeschiedenis zichtbaar is. Standaard is dit alleen de intercedent, maar het is ook mogelijk de geschiedenis zichtbaar te maken voor de intermediair, relatie of flexwerker.

Flexwerker en relatie kunnen eigen gegevens aanpassen

#896
Vanaf nu is het mogelijk voor de flexwerker en de relatie om zelf hun adres- en communicatiegegevens aan te passen. De wijziging wordt verstuurd aan de intercedent. Deze kan de wijziging goedkeuren of weigeren. Na goedkeuring van de intercedent worden de gewijzigde gegevens doorgevoerd in Easyflex.

Diverse wijzigingen in taalgebruik en stijl

#1129
Er zijn diverse tekstuele en visuele wijzigingen doorgevoerd in heel EF2GO. Het betreft onder andere eenvoudiger en eenduidiger taalgebruik, tekstuele verbeteringen en kleine wijzigingen in stijl en layout.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.