Skip to main content
Skip table of contents

12-08-2021 - Versie 2021-16

Deze Easy update wordt toegelicht in een webinar op dinsdag 31 augustus om 10.00 uur via de volgende link: http://easyflex.adobeconnect.com/easyupdate31082021/


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Mogelijkheid voor beschikbaar stellen van sectoren per relatie

Module: Frontoffice
Onderdeel: Relaties
Tabblad: Overige gegevens
Melding: 532828

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sectoren' kunnen diverse sectoren worden aangemaakt. Echter, niet elke sector wordt bij een relatie toegepast. Vanaf nu is het mogelijk om bij de relatie op het tabblad 'Overige gegevens' sectoren te selecteren waarvoor een plaatsing kan worden gemaakt. Bij het aanmaken van de plaatsing kan bij het tabje 'Lonen en tarieven' dus alleen worden gekozen voor de sectoren die zijn geselecteerd bij de relatie. Mocht het afschermen van sectoren per locatie zijn aangevinkt in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemeen', dan kan de keuze aan sectoren beperkter zijn. In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sectoren' kan per sector worden bepaald of de betreffende standaard geselecteerd is bij elke relatie.

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Instellingen voor looncomponent ‘Loon verlaagde uurlonen’ uitgebreid

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 534169

De instellingen van het looncomponent ‘Loon verlaagde uurlonen’ zijn uitgebreid. Bij de loonbelastingtabel kun je nu ook kiezen voor ‘groene tabel’ en ‘groene tabel bijzondere beloningen’. Daarnaast kun je instellen dat het looncomponent geen grondslag is voor het loon SVW of dat de WW-premie voor dit looncomponent altijd laag moet zijn.

Opgelost

Loonaangifte foutcodes L1830 en L1831 (Loonkostenvoordeel ouderen i.c.m. AOW leeftijd) opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Loonaangifte
Melding: 535336

Het is mogelijk om op het tabblad Fiscaal-Sociaal het Loonkostenvoordeel ouderen vast te leggen voor een periode waarin de flexwerker de AOW leeftijd heeft bereikt. Omdat er vanaf het aangiftetijdvak nadat de AOW leeftijd bereikt is geen Loonkostenvoordeel meer mag worden toegepast, leidt dit tot fouten in de Loonaangifte: L1830 en L1831. Om ervoor te zorgen dat deze foutcodes niet meer voorkomen is het vanaf nu zo dat de indicatie in de Loonaangifte op 'Nee' wordt gezet in het aangiftetijdvak na het bereiken van de AOW leeftijd, ook als het Loonkostenvoordeel op dat moment nog aan staat.

Wachtdagcompensatie in grondslag loonheffing en WHK van NeWML berekening na correctie of herrekening. Dit is opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad; Loonspecificaties > NeWML
Melding: 536215

Als er sprake was van een verloning met NeWML bij een flexwerker met uitzendbeding waarbij wachtdagcompensatie wordt verloond kon het voorkomen dat na een correctie of herrekening de grondslag van de loonheffing en WHK hoger was in de NeWML berekening. Deze grondslagen werden onterecht verhoogd met de wachtdagcompensatie. Dit is opgelost en urendeclaraties waarbij dit voorkomt kunnen herrekend worden.

Toeslagdeel van ORT werd onterecht meegenomen voor NeWML-grondslag StiPP Plus indien flexwerker was herrekend. Dit is opgelost.

Module: Beheer / Backoffice
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen / Overzichten
Tabblad: Aftrekposten / Herrekenen verloningen
Melding: 536257

Als in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten' bij 'StiPP Plus' is vastgelegd dat de premie moet worden berekend 'Zonder ORT' en een flexwerker met pluspensioen is herrekend in de periode tussen 30 juli en 12 augustus waarbij onregelmatige uren zijn verloond, dan werd het toeslaggedeelte na de herrekening opgeteld bij de NeWML-grondslag. Dit is opgelost. Als de flexwerker weer wordt herrekend, wordt de NeWML-grondslag voor het pluspensioen verminderd met het toeslaggedeelte van de onregelmatige uren.

EF2GO

BTW nummer invoeren zonder landcode

#632
Vanaf nu is het niet meer verplicht het BTW nummer in te voeren met de landcode 'NL' ervoor. In plaats van bijvoorbeeld 'NL 123456789 B 01' kan nu '123456789 B 01' worden ingevoerd.


Tarieffactor met maximaal 4 decimalen

#1224
Vanaf nu is het mogelijk om bij de tarieffactor van looncomponenten 4 cijfers achter de komma mee te geven. Voorheen konden maximaal 2 cijfers achter de komma worden ingevoerd.


Verwijderen van alle middelen bij een flexwerker

#1241
Niet alle middelen bij een flexwerker konden worden verwijderd. Indien slechts één middel was uitgegeven was de verwijderknop niet zichtbaar. Dit is nu opgelost. Vanaf nu kunnen alle middelen worden verwijderd.


Filteren op 'aangemeld door' bij inschrijvingen en aanmeldingen

#1242
Vanaf nu is het mogelijk om bij het overzicht inschrijvingen, inschrijvingen relatie en aanmeldingen te filteren op medewerker. Rechtsboven de overzichten is het filter 'Aangemeld door' toegevoegd. Indien in dit filter een medewerker wordt geselecteerd, worden alleen de inschrijvingen of aanmeldingen getoond die door de betreffende medewerker zijn gestart.


Inschrijvingen filteren op aanlevering door koppeling

#1273
In inschrijvingen is het vanaf nu mogelijk alle inschrijvingen die zijn aangemeld en aangeleverd door de koppeling te filteren. Gebruik hiervoor de filtervelden van de kolommen 'aangemeld door' en 'aangeleverd door'.


Kostenplaats tonen op tijdsregistratie urendeclaraties

#1289
Op de tijdsregistratie urendeclaraties wordt vanaf nu ook de kostenplaats getoond, indien deze aanwezig is in de plaatsing.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.