Skip to main content
Skip table of contents

09-09-2021 - Versie 2021-18


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Overzicht Werkkostenregeling aangepast ivm Loon uit vroegere dienstbetrekking

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: Werkkostenregeling
Melding: 535505

Indien er sprake is van loon uit vroegere dienstbetrekking (groene tabel) en dit is minder dan 10% van het fiscaal loon dan mag dit loon meegenomen worden in de berekening van de vrije ruimte. Als het loon uit vroegere dienstbetrekking meer dan 10% van het fiscaal loon bedraagt mag dit loon in zijn geheel niet meegenomen worden in de berekening van de vrije ruimte. Het overzicht Werkkostenregeling is hierop verbeterd.

Opgelost

Importeren match met registratienummers mislukt niet meer bij onbekende registratienummers

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching
Melding: 535575

In matching is het mogelijk om een CSV bestand met daarin registratienummers van flexwerkers of relaties te importeren. Indien dit CSV bestand onbekende registratienummers bevat dan kon het voorkomen dat de match faalde. Dit probleem is opgelost.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.