Skip to main content
Skip table of contents

08-01-2018 - Versie 2018-02


Belangrijke mededelingen

De franchise en het maximum pensioengevend uurloon van de StiPP zijn bekend

De franchise is van Euro 6,32 in 2017 aangepast naar Euro 6,43 in 2018. Ook het maximum pensioengevend uurloon is in 2018 verhoogd naar Euro 29,17. Deze wijzigingen zijn op 5 januari 2018 doorgevoerd in Easyflex.

De verhoging van de franchise wijzigt de berekening van het reserveringspercentage voor het plus pensioen. In de download 'Percentages reserveringsschema's' van de procesbeschrijving 'Jaarwissel 2017-2018' in ons online handboek, vind je het nieuwe percentage en de berekening terug. Indien onze standaard percentages in de reserveringsschema's worden gebruikt, dan zijn deze al aangepast. Je dient dit zelf aan te passen in het reserveringsschema. Variabel ingegeven percentages zijn eveneens niet aangepast en dien je zelf indien gewenst nog aan te passen.

Omdat het percentage is gewijzigd, wijzigt ook de kostprijs. Zijn de kostprijzen voor 2018 al berekend, doe dit dan nogmaals om de kostprijzen bij te werken. Ditzelfde geldt voor de kostprijzen en tarieven in de plaatsingen, deze dienen nogmaals bijgewerkt te worden met het overzicht 'Collectieve loon- en tariefaanpassingen'.

Heb je in voorgaande jaren gekozen voor één van de hogere standaard percentages, dan is deze nu vervangen door 0 (standaard voeren wij nog maar één percentage in en zijn de overige percentages daarmee komen te vervallen. Deze dien je zelf nog naar het gewenste percentage aan te passen. Ook hiervoor moeten de kostprijzen opnieuw berekend worden en samen met de tarieven bijgewerkt in de plaatsingen.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Extra optie bij ET-uitruil om 'Loon overwerkuren' niet uit te ruilen tot 108% van WML

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Flexwerkers
Melding: 523004

De wijziging in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag inzake meerwerk kan gevolgen hebben voor de uitruil van overwerkuren per 1 januari 2018. De wetgeving stelt namelijk dat ook over meeruren minimaal het Wettelijk minimumloon + 8% vakantiegeld moet worden uitbetaald. In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Flexwerkers > Ruilvoet' kun je nu er ook voor kiezen om het WML + 8% (vakantiegeld) niet uit te ruilen. De opties voor 'Ruilvoet WML' zijn uitgebreid met de optie 'Niet uitruilen (8% VG)'. Je kunt zelf de gewenste toepassing instellen.

In de verloning wordt de ET-uitruil berekend per declaratieregel. Dit betekent concreet dat als er overwerkuren worden verloond met een percentage lager dan 108% en in hetzelfde tijdvak ook overwerkuren met een percentage meer dan 108%, dan worden deze componenten niet met elkaar gecompenseerd.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.