Skip to main content
Skip table of contents

07-10-2021 - Versie 2021-20

De Easy update wordt periodiek toegelicht in een webinar op de laatste dinsdag van de maand om 10.00 uur. Je kunt je inschrijven op onze website via https://www.easyflex.nl/trainingen-en-webinars/. Tot dan!


Recente ontwikkelingen

Loonaangifte foutcode L1818 opgelost

Module: Backoffice
Onderdeel: Loonaangifte
Melding: 536657

Indien bij een flexwerker de sociale verzekeringen uitgeschakeld staan, moet er in de Loonaangifte een SV-loon van 0 euro worden meegestuurd. Het SV-loon werd onterecht toch gevuld. Dit probleem is opgelost.

Briefhoofd bevat onjuiste waardes

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Algemeen
Melding: 536667

Bij flexwerkers, contactpersonen van relaties en medewerkers van de werkmaatschappij konden ongeldige waardes geselecteerd worden als 'Briefhoofd'. Dit probleem is opgelost. Er kan nu weer een keuze gemaakt worden tussen 'U' en 'Jij' (afhankelijk van de bedrijfsinstellingen).

Probleem met accorderen van plaatsingen en loon- en tariefafspraken opgelost

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers / Relaties
Tabblad: Plaatsing
Melding: 536668

Indien je geen gebruik maakt van Document management kreeg je een foutmelding bij het accorderen van plaatsingen en loon- en tariefafspraken. Dit probleem is opgelost. Er kan weer zonder problemen geaccordeerd worden.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Plaatsing kunnen kopiëren

Module: Frontoffice
Onderdeel: Plaatsing
Melding: 535798

Het is vanaf nu mogelijk om plaatsingen te kopiëren. De plaatsing is uitgebreid met een tabblad 'Kopiëren' (dit tabblad dien je te activeren in de programmarechten). Op dit tabblad leg je de aanvangsdatum van de nieuwe/gekopieerde plaatsing vast en geef je aan of je de loon- en tariefafspraken wilt overnemen. Er wordt een exacte kopie gemaakt van de bestaande plaatsing, dus voor dezelfde flexwerker, functie, etc. Meer informatie lees je hier.

Mogelijkheid om gehele opbouw Vakantiedagen automatisch uit te betalen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Betalingen
Melding: 536094

Bij de flexwerker op het tabblad 'Betalingen' kan automatisch uitbetalen van een of meerdere reserveringen worden ingesteld. Hiermee wordt met iedere urendeclaratie die je verwerkt de opbouw van de geselecteerde reservering(en) automatisch uitbetaald. Momenteel is er onder andere de mogelijkheid om de bovenwettelijke vakantiedagen automatisch uit te betalen. Vanaf nu is het mogelijk om de volledige opbouw van Vakantiedagen (wettelijk plus bovenwettelijk) automatisch uit te betalen. In sommige cao's is dit een verplichting. Controleer van tevoren wanneer hier gebruik van mag worden gemaakt.

Verbeterd

Verbetering bepaling jaarloon t.b.v. tarief bijzondere beloningen

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers/Verloning
Tabblad: Fiscaal-sociaal
Melding: 522910

Om te kunnen bepalen welk loonheffingspercentage wordt toegepast voor bijzondere beloningen moet er een jaarloon worden bepaald. Dit jaarloon kun je terugvinden bij de flexwerker op het tabblad 'Fiscaal-sociaal'. De bepaling van het jaarloon is verbeterd. Het uurloon van de plaatsing van de eerste verloning wordt vermenigvuldigd met 2250 om tot het jaarloon te komen. Met 'eerste verloning’ wordt elke eerste verloning bedoeld nadat het jaarloon op 0 is gezet. Het jaarloon wordt automatisch aan het begin van het nieuwe loonjaar op 0 gezet. Ook kun je het jaarloon (gedurende het loonjaar) handmatig op 0 zetten. 

Uitbreiding Right-to-work controle van Datachecker

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Datachecker
Melding: 536165

Op het tabblad 'Datachecker' zijn er drie varianten om een Right-to-work controle te laten uitvoeren door Datachecker. Voor flexwerkers buiten Nederland zijn extra documenten toegevoegd die kunnen dan wel moeten worden meegestuurd. Meer informatie staat in de pagina-informatie voor Datachecker. Daarnaast is bij het tabje 'Identiteitsgegevens' de mogelijkheid gekomen om bij 'Soort document' het BSN document te selecteren en te importeren.

In geval van negatief loon wordt ook de WW-premie negatief

Module: Backoffice
Onderdeel: Loonaangifte / Overzichten
Tabblad: Premies en grondslagen
Melding: 536137

Als er in een tijdvak sprake is van negatief loon en er is eerder in het loonjaar positief loon uitbetaald, dan hadden de sociale verzekeringen een negatieve grondslag met uitzondering van de WW-premie. Vanaf nu is er dan bij negatief loon ook een negatieve grondslag voor de WW-premie. Let wel: op jaarbasis kunnen de grondslagen van de sociale verzekeringen cumulatief nooit onder de 0 komen. Eventueel foute situaties uit het verleden kunnen worden herrekend.

Opgelost

Foutcode L1612 van de Belastingdienst opgelost door code CdAard en FsIndFZ niet mee te sturen bij afwijkende soort IKV 62

Module: Backoffice
Onderdeel: Loonaangifte
Melding: 536469

Als een flexwerker wordt verloond met een looncomponent dat is ingesteld met afwijkende soort inkomstenverhouding 62 (transitie-/ontslagvergoeding) werden de code aard (CdAard) en fase-indicatie (FsIndFZ) niet leeg aangegeven hetgeen leidde tot fout L1612. Vanaf nu wordt voor de transitievergoeding zowel de code aard als de fase-indicatie niet meer aangeleverd in de loonaangifte.

Geen foutmelding meer bij blokkeren van medewerkers, licenties vrijgeven en locaties op passief zetten

Module: Beheer
Onderdeel: Medewerkers
Tabblad: Licenties
Melding: 536614

Bij het blokkeren van (de licentie van) medewerkers werd er een systeemfout getoond. Hetzelfde gold voor licenties van gebruikers vrijgeven en locaties op passief zetten. Deze problemen zijn opgelost.

ZZP uren werden verkeerd geboekt als meerdere declaraties werden verloond over meerdere loonjaren. Dit is opgelost.

Module: Frontoffice
Onderdeel: Urendeclaraties
Melding: 535074

ZZP uren worden vanaf komende jaarwissel weer correct gejournaliseerd als meerdere declaraties verspreid over meerdere loonjaren worden verloond.

EF2GO

Autorisatiestatus beschikbaar in EF2GO

#1010
De autorisatiestatus is vanaf nu zichtbaar op de flexwerkerkaart en relatiekaart. De autorisatiestatus van de flexwerker kan ook worden aangepast in EF2GO.

Tijdsregistratie urendeclaraties terughalen na verzenden

#1288
Een flexwerker en relatie kunnen na het verzenden een tijdsregistratie urenbriefje terughalen om dit aan te vullen of te wijzigen. Deze functie is beschikbaar totdat de volgende rol in de flow het briefje heeft verzonden of opgeslagen. Voorbeeld: de flow is ingesteld op flexwerker -> inlener -> intercedent. De flexwerker kan nu na verzenden het briefje terughalen totdat de inlener het briefje heeft goed- of afgekeurd. De inlener kan na goedkeuren het briefje terughalen totdat de intercedent het briefje heeft opgeslagen in Easyflex.

Tijdsregistratie urendeclaraties mogelijk met handmatige ontrafeling

#1295
Het is vanaf nu mogelijk om gebruik te maken van tijdsregistratie urendeclaraties zonder automatische ontrafeling. Indien in de instellingen wordt gekozen voor tijdsregistratie maar geen CAO code wordt opgegeven, kunnen de looncomponenten handmatig worden opgegeven in de urendeclaratie. Indien wel een CAO code wordt opgegeven werkt de automatische ontrafeling onveranderd.

Uitsluitingen beschikbaar in EF2GO

#1507
Vanaf nu is het mogelijk uitsluitingen in te zien en toe te voegen in EF2GO. Bij het aanmaken van een plaatsing wordt een foutmelding getoond indien de plaatsing door uitsluiting niet mogelijk is.

Plaatsingsdocumenten aanmaken voor een plaatsing in een andere werkmaatschappij

#1510
Wanneer gewerkt wordt met meerdere werkmaatschappijen, kon een gebruiker geen plaatsingsdocumenten aanmaken voor een plaatsing in een andere werkmaatschappij. Dit is nu opgelost.

Extra velden toegevoegd aan inlenersbeloning

#1531
Op de relatiekaart onder het tabblad 'inlenersbeloning' en bij het aanmaken van een plaatsing in het blok 'inlenersbeloning'' zijn de extra velden toegevoegd voor de salaristabel, vergoedingen en loonsverhogingen. Deze velden zijn alleen beschikbaar indien de koppeling met inlenersbeloning actief is. voor een plaatsing in een nadere werkmaatschappij. Dit is nu opgelost.

Jongensachternaam en jongenstussenvoegsel toegevoegd

#1010
Indien het geslacht van de flexwerker is ingesteld op 'man' worden vanaf nu de velden 'meisjesachternaam' en 'meisjestussenvoegsel' vervangen door 'jongensachternaam' en 'jongenstussenvoegsel'.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.