Skip to main content
Skip table of contents

01-10-2020 - Versie 2020-20


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Opties voor margefacturatie uitgebreid

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Margefacturatie

De mogelijkheden voor het toepassen van margefacturatie zijn uitgebreid. Het is vanaf nu mogelijk om afwijkende factorafspraken toe te passen op relatie-, flexwerker- en plaatsingsniveau. Daarnaast kun je nu ook factoren toepassen voor belaste en onbelaste vergoedingen. Tevens zijn de opties op het overzicht 'Margefacturatie' uitgebreid, waardoor je de mogelijkheid hebt om het overzicht eerst 'pro forma' aan te maken, een afwijkende factuurdatum toe te passen en zelf in te stellen welke informatie er op de margefactuur moet worden getoond. Bekijk hier de procesbeschrijving.

Mogelijk om te signaleren op een vastgelegde ET vaste beloning na 5 jaar

Module: Backoffice / Beheer
Onderdeel: Overzichten / Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Signaleringen / Declaratiesignaleringen
Melding: 532465

Vanaf nu is het mogelijk om te signaleren op de ingangsdatum van de allereerste vaste beloning 'ET-uitruil’ die 5 jaar of langer in het verleden ligt. Daarnaast kun je via 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Declaratiesignaleringen' instellen dat de declaratie moet blokkeren of waarschuwen indien de vaste beloning met ET-uitruil al langer dan 5 jaar vastligt.

Nieuwe instelling bij vaste beloningen voor 'ET-uitruil huisvesting' en 'ET-uitruil overige kosten' om alleen netto in te houden

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Vaste beloningen
Melding: 533667

Bij het vastleggen van de vaste beloningen 'ET-uitruil huisvesting' en 'ET-uitruil overige kosten' op het tabblad 'Vaste beloningen' bij de flexwerker kun je vanaf nu bij 'Bedrag inhouden' de optie 'Ja, alleen netto inhouden' kiezen. Selecteer je deze optie dan vindt er geen bruto uitruil plaats, maar alleen een netto inhouding conform het Netto equivalent WML.

Buitenlands BTW nummer ZZP'er kan worden toegepast

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: ZZP
Melding: 533525

Het is vanaf nu mogelijk om een buitenlands BTW nummer in te geven op het tabblad 'ZZP'. Wanneer je het vinkje bij 'Buitenlands BTW-identificatienummer’ aan zet, heb je de mogelijkheid om een buitenlands BTW nummer in te geven. In dat geval worden er geen controles uitgevoerd en zijn er geen restricties. Als je het vinkje uit zet, kun je alleen een Nederlands BTW nummer ingeven en blijven de reguliere restricties en controles van toepassing. 

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je in ons online handboek terugvinden bij 'Documenten > Easyflex documenten'.

Verbeterd

Overzicht 'Loonaangiften (historisch)' bevat vanaf nu ook de Whk en de WAO/IVA/WGA

Module: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Loonaangiften (historisch)
Melding: 533620

Vanaf nu bevat het overzicht 'Loonaangiften (historisch)' ook de kolommen voor de Whk en de WAO/IVA/WGA.

Opgelost

Tabblad 'Frontoffice > Documentenbeheer' is weer toegankelijk voor medewerkers waarbij geen locatierechten zijn toegekend (indien locaties afgeschermd zijn)

Module: Frontoffice
Tabblad: Documentenbeheer
Melding: 533787

Wanneer in een werkmaatschappij de locaties zijn afgeschermd en er geen locatierechten zijn toegekend aan een medewerker was het voor deze medewerker niet mogelijk om naar het tabblad 'Frontoffice > Documentenbeheer' te gaan. Dit is opgelost. Als er geen locatierechten zijn toegekend, heeft de medewerker nu wel toegang tot het tabblad 'Frontoffice > Documentenbeheer'.

Aanvraagnummer kon in bepaalde situatie wijzigen bij het opnieuw opslaan van een plaatsing. Dit is opgelost.

Module: Frontoffice
Tabblad: Aanvragen en plaatsingen
Melding: 533400

In bepaalde situaties werd het aanvraagnummer waarop een plaatsing is aangemaakt geüpdatet bij het opnieuw opslaan van een plaatsing, waardoor de plaatsing aan de verkeerde aanvraag werd gekoppeld. Dit is opgelost.

Bij vastleggen van ZZP-plaatsing werd de controle op domicilieadres genegeerd. Dit is opgelost.

Module: Backoffice
Tabblad: Aanvragen en plaatsingen
Melding: 533524

Het was mogelijk om een flexwerker zonder domicilieadres te plaatsen met leveringswijze ZZP, doorlenen en Werving & Selectie, omdat hier geen controle op zat. Dit is niet goed, aangezien ook een ZZP’er zonder domicilieadres niet verloond/ verwerkt kan worden. Vanaf nu vindt er controle plaats of er een domicilieadres vastligt. Zo niet, dan kan de flexwerker niet worden geplaatst.

Gebruiker die ID/paspoort heeft ingestuurd naar Datachecker krijgt voortaan e-mail als resultaat bekend is.

Module: Beheer
Tabblad: Berichtgeving
Melding: 533837

In 'Beheer > Berichtgeving' kun je bij 'Scanresultaten DataChecker’ instellen dat de medewerker (aanmaker) die een scan naar Datachecker heeft verzonden, een e-mail krijgt zodra het resultaat bekend is. Dit werkte niet goed. Vanaf nu krijgt de medewerker weer een e-mail binnen.

EF2GO

Zoekknop werkt weer in de tabbladen plaatsingen en relaties

#1183
Het kon voorkomen dat de zoek knop niet optimaal werkte. Dit is opgelost

Speciale tekens in de relatienaam worden ondersteund

#1087
Wanneer er speciale tekens in de relatienaam werden gebruikt, werd dit niet altijd juist opgeslagen. Dit is opgelost

Documenten voor ondertekening hebben een download knop gekregen

#1016
Documenten die ter ondertekening zijn aangeboden hebben een download knop gekregen, zodat het document opgeslagen en/of geprint kan worden vóór ondertekenen.

Handtekeningen konden over elkaar vallen

#1082
Wanneer er meerdere handtekeningen op een document werden gezet, kon het voorkomen dat ze over elkaar heen vielen. Dit is opgelost

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.