Skip to main content
Skip table of contents

Stap 2 2020-2021

Dit betreft de definitieve versie, welke je kunt gebruiken voor het uitvoeren van stap 2. 

Stap 2: Reserveringen en lonen en tarieven

Wanneer je stap 1 goed hebt doorlopen, kun je door naar stap 2. Stap 2 bestaat uit het uitbetalen van de reserveringen, het aanpassen van de lonen en tarieven en het herwaarderen van de reserveringen. Heb je nog vragen over deze stap? Bekijk de FAQ die hoort bij stap 2.

2.1 'Backoffice > Overzichten > Uitbetalen reserveringen' (optioneel)

Met behulp van het overzicht 'Uitbetalen reserveringen' kun je een eindafrekening maken van de opgebouwde reserveringen. In de CAO kun je bekijken welke reserveringen uitbetaald dienen te worden. Klik hier voor de procesbeschrijving voor het uitbetalen van reserveringen. Let op: wil je dat er van de uitbetaalde reserveringen een aparte loonspecificatie komt? Raadpleeg dan de FAQ.

2.2 'Backoffice > Overzichten > Collectieve loon/tarief aanpassingen'

Met het overzicht 'Collectieve loon/tarief aanpassingen' kun je de uurlonen en/of tarieven van alle plaatsingen in één keer aanpassen. Dit hoef je dus niet per plaatsing te doen. Maak dit overzicht ook aan als de uurlonen en tarieven niet wijzigen. Dit overzicht zorgt er namelijk ook voor dat de kostprijzen van 2021 in de plaatsingen komen te staan. Voordat je dit overzicht aanmaakt, moet je wel over de juiste kostprijsfactoren beschikken. Deze zijn vanuit stap 1 van de jaarwissel berekend.
Onderstaand vind je meer informatie over de instellingen waarmee je het overzicht dient aan te maken. Bekijk de Easyvideo's voor een uitgebreide toelichting en meer informatie over de andere mogelijkheden die het overzicht 'Collectieve loon/tarief aanpassingen' biedt. 
Klik hier voor een uitgebreide procesbeschrijving van het overzicht.

 • Kostprijzen doorvoeren
  Maak het overzicht aan met de volgende instellingen:
  Algemeen
  Ingangsdatum: 01-01-2021. Gebruik deze ingangsdatum om de kostprijs in plaatsingen met maanddeclaraties door te voeren.
  Ingangsdatum: 04-01-2021. Gebruik deze ingangsdatum om de kostprijs in plaatsingen met week- en 4-wekendeclaraties door te voeren.
  Wanneer je zowel maand als week- en/of 4-wekendeclaraties gebruikt, maak je het overzicht dus 2 maal aan.
  Verwerkingswijze: Definitief (Wanneer je enkel de kostprijzen gaat doorvoeren kun je het overzicht meteen definitief aanmaken)
  Aanpassing loon- en tariefafspraken
  Aanpassing tarief: Kostprijzen kopiëren
  Overschrijven: Zet het vinkje aan bij 'Loon en tariefafspraken overschrijven'
 • Ophogen tot minimumloon
  Maak het overzicht aan met de volgende instellingen:
  Algemeen
  Ingangsdatum: 01-01-2021
  Bij een ingangsdatum in het verleden wordt de wijziging alleen doorgevoerd bij verloningen die je na deze actie doet. Het beste is om deze actie te doen voor de datum die je bij ingangsdatum ingeeft.
  Verwerkingswijze: Pro forma
  Aanpassing loon- en tariefafspraken
  Aanpassing loon (Uitzenden): Ophogen tot minimumloon
  Overschrijven: Zet het vinkje aan bij 'Loon en tariefafspraken overschrijven'
  Aanpassing standaard uurloon bij de flexwerker (tabblad cao-overige)
  Aanpassing loon: Ophogen tot minimumloon
  Selecteer deze optie wanneer je bij de flexwerkers hun salarisindicatie invult op het tabblad 'Cao-overige'. Dit zodat je hierop weer juiste matches kunt maken.
  Controleer het rapport, wanneer dit akkoord is kun je het overzicht wijzigen en aanmaken met de verwerkingswijze 'Definitief'.

 • Ophogen aan de hand van loon- en tarievenschema (ingangsdatum zelf bepalen)
  Pas eerst de lonen en/of tarieven in de schema’s aan. Geef bij de loon- en tariefschema's de gewenste ingangsdatum in en voer de juiste lonen en/of tarieven in.
  Gebruik vervolgens het overzicht ‘Collectieve loon/tariefaanpassingen' om de aanpassingen door te voeren in de plaatsingen waaraan de gewijzigde schema’s zijn gekoppeld.
  Maak het overzicht aan met de volgende instellingen:
  Algemeen
  Ingangsdatum: Vul hier de datum in die je ook hebt gebruikt in de loon- en tariefafspraken
  Houdt er rekening mee dat wanneer je een ingangsdatum in het verleden kiest, alle verloningen die al zijn gedaan na de ingangsdatum van de nieuwe loon- en tariefspraken niet meer worden gewijzigd.
  Verwerkingswijze: Pro forma
  Aanpassing loon- en tariefafspraken
  Aanpassing loon (Uitzenden): Bijwerken a.d.h.v. loonschema
  Aanpassing tarief: Bijwerken a.d.h.v. tariefschema
  Overschrijven: Zet het vinkje aan bij 'Loon en tariefafspraken overschrijven'. Doe dit alleen wanneer je al plaatsingen of loon- en tariefafspraken in huidige plaatsingen hebt aangemaakt per deze datum en wilt dat deze overschreven worden.
  Aanpassing standaard uurloon bij de flexwerker (tabblad cao-overige)
  Aanpassing loon: Ophogen tot minimumloon
  Selecteer deze optie wanneer je bij de flexwerkers hun salarisindicatie invult op het tabblad 'Cao-overige'. Dit zodat je hierop weer juiste matches kunt maken.
  Controleer het rapport, wanneer dit akkoord is kun je het overzicht wijzigen en aanmaken met de verwerkingswijze Definitief.

Er zijn verschillende mogelijkheden in het overzicht die je kunt gebruiken voor het doorvoeren van gegevens van de jaarwissel. Bekijk onderstaande Easyvideo's van de drie opties voor het aanmaken van het overzicht die nu van belang zijn.

 • Kostprijzen doorvoeren: 
 • Ophogen van lonen (naar nieuwe minimum en andere verhogingen): 
 • Ophogen met loon- en/of tarievenschema: 

2.3 'Backoffice > Overzichten > Reserveringen herwaarderen'

Flexwerkers met een arbeidsovereenkomst en vaste medewerkers bouwen reserveringen op in uren, die worden gewaardeerd tegen geld. Als deze flexwerkers of vaste medewerkers tijdens het opbouwen van de reserveringen een lager uurloon hadden dan bij de opname van de reserveringen, is het gevolg dat het uiteindelijke saldo in geld negatief is. Met behulp van dit overzicht wordt de stand in geld aangepast naar een saldo op basis van het laatst gehanteerde uurloon. De verschillen in geld worden in dit overzicht gelijk gesteld en de gewijzigde gegevens worden klaargezet voor de journaalpost. Je kunt dit overzicht ook aanmaken voor flexwerkers in sectorrisicogroep IA en IIA, omdat voor de reservering 'Tijd voor tijd' het saldo in uren leidend is. 

Tip: Maak dit overzicht altijd eerst 'pro forma' aan. Zijn de resultaten akkoord, maak het overzicht dan 'definitief' aan.

Let op: Heb je flexwerkers waarbij de ET-regeling van toepassing is, maak dit overzicht dan aan met de instelling om flexwerkers met ET-uitruil uit te sluiten. Omdat flexwerkers met ET-uitruil reserveringen opbouwen tegen het verlaagde uurloon en het herwaarderen gebeurt tegen het uurloon van de plaatsing, kan dit onjuiste resultaten opleveren. Klik hier voor meer informatie over dit overzicht.

2.4 'Backoffice > Overzichten > Reserveringen'

Door het overzicht 'Reserveringen' aan te maken met de optie 'Actuele stand' kun je de stand van de reserveringen controleren. Wij adviseren je om dit overzicht na de laatste verloning in 2020 (dit zijn waarschijnlijk gegevens t/m week 52) en na de laatste verloning van 2020 (dit zijn waarschijnlijk gegevens t/m week 53) aan te maken. Op deze manier krijg je inzichtelijk wat de stand van de reserveringen is op 31-12-2020 en wat de stand van de reserveringen is na de laatste verloning van 2020.

Tip: Je kunt dit overzicht instellen op datum. Wanneer je wekelijks verloont, kun je dit overzicht alvast instellen op datum 31 december 2020 en 9 januari 2021 (dit is de zaterdag van week 1). In dit voorbeeld gaan we er van uit dat je vóór 9 januari 2021 je laatste verloning van 2020 verwerkt.

Stap 2 van de jaarwissel is nu afgerond! Klik hier om naar stap 3 te gaan.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.