Op dit overzicht worden alle flexwerkers die een spaarloonregeling of levensloopregeling hebben getoond. Je kunt een selectie maken op alle regelingen of alleen actieve spaarregelingen.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Selectie

Je dient een filter in te stellen voor de signaleringsmogelijkheden. Je hebt de keuze uit:

 • Alle spaarregelingen
  actieve en inactieve spaarregelingen worden getoond

 • Actieve spaarregelingen in tijdvak
  alleen actieve spaarregelingen in een door jouw bepaald tijdvak worden getoond

Vanaf

De datum vanaf wanneer de controleperiode dient te starten. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren. Je kunt alleen een datum ingeven als u bij 'Selectie' heeft gekozen voor 'Actieve spaarregelingen in tijdvak'.

Tot en met

De datum tot wanneer de controleperiode dient te lopen. Je kunt handmatig een datum ingeven. Je kunt ook een datum selecteren door de 'datum-knop' te activeren. Je kunt alleen een datum ingeven als je bij 'Selectie' heeft gekozen voor 'Actieve spaarregelingen in tijdvak'.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst met flexwerkers getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Naam flexwerker

 • Locatie - naam flexwerker

Overzicht

Op het overzicht wordt getoond:

 • de gekozen selectie en welke regeling het betreft

 • de naam en het registratienummer van de flexwerker

 • de status van de regeling en de datum waarop de regeling is geactiveerd

 • de naam en woonplaats van de begunstigde

 • het rekeningnummer en het betalingskenmerk

 • de start en einddatum van de regeling

 • het bedrag wat de flexwerker en relatie sparen

 • de eenheid waarover gespaard wordt

 • het bedrag wat al door de flexwerker en relatie is gespaard

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.