Voor controledoeleinden kun je een overzicht produceren van de ingediende eerstedagsmeldingen over een door jezelf op te geven periode.

Selectiecriteria

Vanaf

Met het ingeven van een datum bepaal je over welke periode het overzicht eerstedagsmeldingen moet worden geproduceerd. De 'Vanaf' datum dient altijd een waarde (datum) te hebben. Je kunt handmatig een datum ingeven. 

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de eerstedagsmeldingen getoond dienen te worden. Je hebt de keuze uit:

 • Achternaam flexwerker
  deze volgorde is standaard, de eerstedagsmeldingen worden gesorteerd op de achternaam van de flexwerker
 • Locatie - achternaam flexwerker alfabetisch
  de eerstedagsmeldingen worden eerst gesorteerd op locatie en vervolgens op de achternaam van de flexwerker

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • de naam van de flexwerker
 • woonplaats van de flexwerker
 • het loonheffingennummer waaronder deze flexwerker is tewerkgesteld
 • de aanvangsdatum van de plaatsing
 • de status van het bericht
  bijvoorbeeld: 'Bericht verzonden'

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.