Een overzicht waarop alle flexwerkers, waarbij regelingen afdrachtvermindering onderwijs zijn vastgelegd, worden getoond. Middels de selectiecriteria kun je aangeven uit welke periode je een overzicht wilt opvragen. Indien je dit overzicht aanmaakt op 'verzameld per jaar' dan wordt de start- en einddatum van de afdrachtvermindering onderwijs niet gevuld in het overzicht. Als je het overzicht aanmaakt 'per loontijdvak' dan wordt de kolom van de start- en einddatum wel ingevuld.

Vanaf 1 januari 2014 wordt de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL. Het is geen regeling meer die direct de afdrachten in de loonaangifte verlaagd en betrekking heeft op het loon van een flexwerker. In Easyflex kan je nog steeds de regeling toepassen voor 2013 en eerder.


Selectiecriteria

Verwerkingswijze

Hier geef je aan hoe je de uitvoer gespecificeerd wilt hebben. Je hebt de keuze uit:

 • Verzameld per jaar
 • Per loontijdvak

Loonheffingennummer

Je dient aan te geven voor welk loonheffingennummer het overzicht moet worden verwerkt, je hebt de keuze uit:

 • Alle loonheffingennummers
 • Een loonheffingennummer (de loonheffingennummers worden afzonderlijk getoond)

Rapportagetijdvak

Je dient aan te geven over welk tijdvak je het overzicht wilt aanmaken. Je hebt de keuze uit:

 • Jaar
 • Maand (afhankelijk van de aangifteperiode)
 • 4-wekenperiode (afhankelijk van de aangifteperiode)
 • Variabel tijdvak

Jaar

Je selecteert het jaar waarvoor het overzicht dient te worden aangemaakt. Je kunt een keuze maken uit alle loonjaren vanaf 2009.

Maand

Je dient hier een maand of 4-wekenperiode te selecteren. De keuze tussen maand of 4-wekenperiode is afhankelijk van de aangifteperiode.

Vanaf

Hier kun je handmatig een periode ingeven indien je bij 'Rapportagetijdvak' hebt gekozen voor 'Variabel tijdvak'. Je kunt alle data vanaf 2009 ingeven.

Sorteren

Sorteren op volgorde van:

 • Naam flexwerker
 • Locatie - naam flexwerker

Overzicht

Op dit overzicht worden getoond:

 • Het registratienummer van de flexwerker
 • De naam van de flexwerker
 • De start en einddatum van het loontijdvak
 • De afdrachtregeling
 • De uren per geselecteerde periode bij 'Uitvoer'
 • Het loon per geselecteerde periode bij 'Uitvoer'
 • Het toetsloon voor afdrachtvermindering
 • De afdrachtvermindering

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.