Selectiecriteria

Voor 'Aanmaken jaaropgaven' kun je kiezen voor een loonjaar. Alleen de loonjaren die zich in de afsluitfase bevinden of afgesloten zijn kun je selecteren.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de aangemaakte jaaropgaven getoond dienen te worden, je hebt de keuze uit:

  • Naam flexwerker
  • Locatie - naam flexwerker

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

  • Het jaar waarvoor de jaaropgaven zijn aangemaakt
  • De naam van de flexwerker
  • Het registratienummer
  • De woonplaats van de flexwerker
  • Het loonheffingennummer
  • Afwijkende soort IKV
  • Het fiscaal loon
  • Het fiscaal loon afgerond

Exportbestand

Er is geen exportbestand beschikbaar.