Skip to main content
Skip table of contents

Jaarwissel 2021-2022

De jaarwissel bestaat uit 3 stappen. In de procesbeschrijving 'Algemeen 2021-2022' worden de wijzigingen voor 2022 getoond. De percentages voor de sociale verzekeringen en reserveringen + de minimum lonen voor 2022 kun je terugvinden bij 'Downloads 2021-2022'. 

In de procesbeschrijvingen wordt stap voor stap uitgelegd wat je moet doen om ervoor te zorgen dat loonjaar 2022 operationeel wordt en dat loonjaar 2021 afgesloten wordt. Wij adviseren je om de stappen nauwkeurig uit te voeren.

Wil je stap 1 liever uitbesteden? Het is mogelijk om stap 1 van de jaarwissel door Easyflex uit te laten voeren. Indien je hiervan gebruik wilt maken kun je onderstaande opdrachtbevestiging invullen, ondertekenen en vervolgens sturen naar easy2serve@easyflex.nl. Let op: om stap 1 van de jaarwissel uit te kunnen voeren hebben we per werkmaatschappij de beschikking gedifferentieerde premie Whk 2022 nodig.

Opdrachtbevestiging jaarwissel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.