Op dit tabblad kun je  een overzicht opvragen van alle eerstedagsmeldingen die zijn ingediend. Voordat je relaties eerstedagsmeldingen kunnen indienen zal de optie eerst beschikbaar gesteld moeten worden in het tabblad 'Frontoffice > Relaties > Webservices'.