In dit tabblad kan worden aangegeven of de werkmaatschappij deelneemt aan een levensloopregeling. Easyflex toont standaard de optie 'geen deelnemer', het gehele tabblad is leeg. Het is nu ook niet mogelijk om bij flexwerkers een levensloopregeling in te geven (Frontoffice > Flexwerker > cao - overige > levensloopregeling). Wanneer je wel deelnemer bent, kies je voor de optie 'deelnemer'. Easyflex controleert of er looncomponenten zijn aangemaakt voor de levensloopregeling. 

Wanneer dit niet het geval is, wordt een melding getoond en dien je eerst een looncomponent aan te maken. Je kiest hier voor 'Loon uitsluitend voor lb/ph' > 'Levensloopregeling'. Wanneer het looncomponent voor de levensloopregeling is aangemaakt, kun je de deelnemergegevens invoeren. Een aantal rubrieken dienen nu verplicht te worden ingevuld.Ondergebracht bij

In deze rubriek vul je gegevens in van de organisatie waar je de levensloopregeling heeft ondergebracht.

Naam organisatie (verplicht)

In dit veld geef je de naam in van de organisatie waar je de levensloopregeling hebt ondergebracht. Voorbeelden hiervan zijn Direkt Bank, Rabobank.

Adresgegevens (verplicht)

In deze velden geef je de adresgegevens in van de organisatie waar je de levensloopregeling hebt ondergebracht. Voor meer informatie omtrent het ingeven van adresgegevens, verwijzen wij je naar de algemene beschrijving (Algemene beschrijving > Adresgegevens).

Postbusgegevens

In deze velden kun je de eventuele postbusgegevens ingeven van de organisatie waar je de levensloopregeling hebt ondergebracht. Voor meer informatie omtrent het ingeven van adresgegevens, verwijzen wij je naar de algemene beschrijving (Algemene beschrijving > Adresgegevens).

Communicatiemiddelen

De communicatiemiddelen van de organisatie waar je de levensloopregeling hebt ondergebracht, kun je hier ingeven. Voor meer informatie omtrent het ingeven van communicatiemiddelen, verwijzen wij je naar de algemene beschrijving (Algemene beschrijving > Communicatie).