Skip to main content
Skip table of contents

BI > Declaratieperioden

Op dit tabblad leg je vast welke declaratieperioden binnen de werkmaatschappij mogen worden toegepast en welke periode wordt aangemerkt als standaard. Je kunt meerdere keuzes aanvinken, echter kun je maar één periode als standaard ingeven. Deze standaard instelling wordt automatisch bij nieuwe relaties, aanvragen en plaatsingen toegekend. Deze kan eventueel worden gewijzigd. Het is mogelijk om autorisatie te verlenen aan een medewerker met een bepaalde rol voor het wijzigen van de declaratieperiode. Wanneer je de optie aanvinkt, ben je verplicht een rol te selecteren. Alleen de medewerker met deze rol is geautoriseerd om af te wijken van de standaard declaratieperiode. Wanneer je geen autorisatie verleent, heeft elke medewerker de rechten om de declaratieperiode te wijzigen.

Beschikbaar gestelde declaratieperioden

Week

Easyflex heeft als standaard declaratieperiode 'Week' ingesteld. De urendeclaraties kunnen nu per week worden aangeleverd door de relaties en flexwerkers. Wanneer je 'Week' als standaard instelling laat staan, kun je hieraan geen autorisatierol koppelen, deze standaard instelling is namelijk voor elke medewerker beschikbaar.

4-weken periode

Wanneer er binnen de werkmaatschappij urendeclaraties per 4 weken kunnen worden aangeleverd, kun je deze optie aanvinken. Uiteraard kun je deze periode als standaard instellen. In dat geval is het niet mogelijk om een autorisatierol in te geven, de standaard instelling is namelijk voor elke medewerker beschikbaar.

Maand

Wanneer er binnen de werkmaatschappij urendeclaraties per maand kunnen worden aangeleverd, kun je deze optie aanvinken. Uiteraard kun je deze periode als standaard instellen. In dat geval is het niet mogelijk om een autorisatierol in te geven, de standaard instelling is namelijk voor elke medewerker beschikbaar.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.