Skip to main content
Skip table of contents

BI > Autorisatie betalingen

Op dit tabblad kun je de autorisatie voor het invoeren en wijzigen van betaalgegevens, te weten:

  • Verrekening voorschotten
  • Uitbetalen van reserveringen
  • Betaalinstellingen I en II
  • Overwerkuren sparen
  • Schulden
  • CorrectiesAutorisatie - verrekening voorschotten

Verrekening voorschotten

Je kunt een autorisatie instellen voor het invoeren van een verrekening voorschot (Frontoffice > Flexwerker > Voorschot). Wanneer je geen autorisatie toekent, is het voor elke medewerker mogelijk een verrekening voorschot in te voeren bij een flexwerker.

Autorisatie - uitbetalen van reserveringen

Autorisatie uitbetalen reserveringen

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het automatisch betaalbaar stellen van reserveringen per flexwerker (Frontoffice > Flexwerker > Betalingen). Wanneer je geen autorisatie toekent, is het voor elke medewerker mogelijk om de reserveringen per flexwerker automatisch betaalbaar te stellen. Wanneer je aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij om een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.

Percentages reserveringen

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het wijzigen van de percentages van de reserveringen per flexwerker (Frontoffice > Flexwerker > Cao - overige). Wanneer je geen autorisatie toekent, is het voor elke medewerker mogelijk de percentages van de reserveringen per flexwerker te wijzigen. Wanneer je aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij om een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.

Autorisatie - betaalinstelling I 

Invoer betaalinstellingen

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het invoeren van betaalinstelling I per flexwerker (Frontoffice > Flexwerker > Betalingen). Wanneer je geen autorisatie toekent, is het voor elke medewerker mogelijk om betaalinstelling I in te voeren. Wanneer je aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij om een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.

Wijzigen betaalinstellingen

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het wijzigen van bestaande betaalinstelling I  per flexwerker (Frontoffice > Flexwerker > Betalingen). Wanneer je geen autorisatie toekent, is het voor elke medewerker mogelijk om betaalinstelling I te wijzigen. Wanneer je aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij om een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.

Opgeven reden wijziging

In dit veld kun je instellen of er een reden voor het wijzigen van de betaalinstellingen moet worden opgegeven. Je hebt de keuze uit:

  • Nooit
  • Optioneel
  • Verplicht

Autorisatie - betaalinstelling II

Invoer betaalinstellingen

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het invoeren van betaalinstelling II per flexwerker (Frontoffice > Flexwerker > Betalingen). Wanneer je geen autorisatie toekent, is het voor elke medewerker mogelijk om betaalinstelling II in te voeren. Wanneer je aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij om een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.

Wijzigen betaalinstellingen

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het wijzigen van bestaande betaalinstelling II per flexwerker (Frontoffice > Flexwerker > Betalingen). Wanneer je geen autorisatie toekent, is het voor elke medewerker mogelijk om betaalinstelling II te wijzigen. Wanneer je aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij om een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen

Autorisatie - Overige Betaalinstellingen

Instellingen uren sparen

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het automatisch sparen van overwerkuren en onregelmatige uren op tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Betalingen'. Indien het vinkje niet aanstaat kan niemand aangeven dat de uren gespaard moeten worden bij een flexwerker. Als je de autorisatie aanvinkt i.c.m. de rol 'N.v.t.' hebben alle medewerkers deze rechten. Indien je de autorisatie aanvinkt i.c.m. een rol, hebben alleen medewerkers met de gekozen rol rechten om de instellingen bij de flexwerker te wijzigen.

Autorisatie - muteren schuld

Muteren schuld

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het verwijderen van een schuld bij 'Frontoffice > Flexwerkers > Verrekeningen > Schuld. Indien het vinkje niet aanstaat kan niemand de schuld muteren. Als je de autorisatie aanvinkt i.c.m. de rol 'N.v.t.' hebben alle medewerkers deze rechten. Indien je de autorisatie aanvinkt i.c.m. een rol, hebben alleen medewerkers met de gekozen rol rechten om de schuld te muteren.

Inhouding volledig inhouden

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het kunnen selecteren van de optie 'Ja, volledig' bij 'Bedrag inhouden' bij inhoudingen.  Indien het vinkje niet aanstaat kan niemand kiezen voor 'Ja, volledig'. Als je de autorisatie aanvinkt i.c.m. de rol 'N.v.t.' hebben alle medewerkers deze rechten. Indien je de autorisatie aanvinkt i.c.m. een rol, hebben alleen medewerkers met de gekozen rol rechten declaraties te corrigeren.

Autorisatie - correcties

Corrigeren declaraties

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het corrigeren van declaraties in het tabblad 'Frontoffice > urendeclaraties'. Indien het vinkje niet aanstaat kan niemand corrigeren. Als je de autorisatie aanvinkt i.c.m. de rol 'N.v.t.' hebben alle medewerkers deze rechten. Indien je de autorisatie aanvinkt i.c.m. een rol, hebben alleen medewerkers met de gekozen rol rechten declaraties te corrigeren.

Bewerken declaraties

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het bewerken van declaraties in het tabblad 'Frontoffice > urendeclaraties'. Indien het vinkje niet aanstaat kan niemand bewerken. Als je de autorisatie aanvinkt i.c.m. de rol 'N.v.t.' hebben alle medewerkers deze rechten. Indien je de autorisatie aanvinkt i.c.m. een rol, hebben alleen medewerkers met de gekozen rol rechten declaraties te bewerken.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.