Skip to main content
Skip table of contents

BI > Autorisatie

Op dit tabblad kun je de autorisatie voor het wijzigen van een relatiebeheerder of locatie waartoe een flexwerker of relatie behoort vastleggen. Daarnaast kun je hier de autorisatie instellen voor het zien van loonkosten en journaalposten vóór en ná de verloning.Wijzigen eigenaar relaties

Locatie en relatiebeheerder

Het wijzigen van de relatiebeheerder van de relatie en de locatie waartoe de relatie behoort, kan geautoriseerd worden. Wanneer je een autorisatie voor het wijzigen van 'eigenaar relaties' vastlegt, kan alleen de medewerker met deze rol de wijziging doorvoeren. Dit betekent dat alle andere medewerkers de eigenaar van locatie en relatiebeheerder nooit kunnen wijzigen. Als een medewerker rechten heeft om de relatiebeheerder en locatie van een relatie te wijzigen en dan de relatiebeheerder wijzigt zal Easyflex controleren of de locatie waartoe de nieuwe relatiebeheerder hoort dezelfde is als waar de relatie op dat moment bij hoort. Is dit niet dezelfde locatie dan vraagt Easyflex of deze ook aangepast dient te worden. Wanneer je geen autorisatie toekent, hebben alle medewerkers rechten om wijzigingen te maken. Wanneer je echter aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij om een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.


Wijzigen eigenaar flexwerkers

Locatie en relatiebeheerder

Het wijzigen van de relatiebeheerder van de flexwerker en de locatie waartoe de flexwerker behoort, kan geautoriseerd worden. Wanneer je een autorisatie voor het wijzigen van 'eigenaar flexwerkers' vastlegt, kan alleen de medewerker met deze rol de wijziging doorvoeren. Dit betekent dat alle andere medewerkers de eigenaar van locatie en relatiebeheerder nooit kunnen wijzigen. Als een medewerker rechten heeft om de relatiebeheerder en locatie van een flexwerker te wijzigen en dan de relatiebeheerder wijzigt zal Easyflex controleren of de locatie waartoe de nieuwe relatiebeheerder hoort dezelfde is als waar de flexwerker op dat moment bij hoort. Is dit niet dezelfde locatie dan vraagt Easyflex of deze ook aangepast dient te worden. Wanneer je geen autorisatie toekent, hebben alle medewerkers rechten om wijzigingen te maken. Wanneer je echter aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij om een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.


Tonen informatie na pro forma berekening vanuit urendeclaratie

Journaalposten

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen voor het tonen van extra informatie met betrekking tot de journalisering van een urendeclaratie na een pro forma verloning. Wanneer je geen autorisatie toekent, heeft geen enkele medewerker de rechten deze extra informatie in te zien.

Kostenoverzicht

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen voor het tonen van extra informatie met betrekking tot de (loon)kosten van een urendeclaratie na een pro forma verloning. Wanneer je geen autorisatie toekent, heeft geen enkele medewerker de rechten deze extra informatie in te zien.


Tonen bij 'Pro forma loon' vanuit Frontoffice en Flexwerkers

Resultaat

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen voor het tonen van extra informatie met betrekking tot het resultaat bij een pro forma loon berekening in 'Frontoffice > Pro forma loon' en 'Flexwerkers > Pro forma loon'. Wanneer je geen autorisatie toekent, heeft elke medewerker de rechten deze extra informatie in te zien. Door het toekennen van een rol kunnen alleen de medewerkers met de betreffende rol het resultaat inzien. Deze optie maakt het mogelijk om de kostprijs en marge te verbergen. Door het toekennen van een rol kun je de gegevens verbergen voor bijvoorbeeld je intercedentes en/of franchisenemers.


Tonen informatie per loonspecificatie

Journaalposten

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen voor het tonen van extra informatie met betrekking tot de journalisering per loonspecificatie op het tabblad 'Loonspecificaties' bij flexwerkers. Wanneer je geen autorisatie toekent, heeft geen enkele medewerker de rechten deze extra informatie in te zien.

Kostenoverzicht

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen voor het tonen van extra informatie met betrekking tot de (loon)kosten per loonspecificatie op het tabblad 'Loonspecificaties' bij flexwerkers. Wanneer je geen autorisatie toekent, heeft geen enkele medewerker de rechten deze extra informatie in te zien.

Aanmaken flexwerkers - relaties - contactpersonen

Flexwerkers

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen voor het aanmaken van flexwerkers. Dit geldt voor de tabblad Frontoffice > Flexwerkers, Frontoffice > Vacaturereacties en Frontoffice > Inschrijvingen website. Wanneer je geen autorisatie toekent, hebben alle medewerkers de rechten om nieuwe flexwerkers aan te maken.

Relaties

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen voor het aanmaken van relaties. Wanneer je geen autorisatie toekent, hebben alle medewerkers de rechten om nieuwe relaties aan te maken.

Contactpersonen

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen voor het aanmaken van contactpersonen bij relaties. Wanneer je geen autorisatie toekent, hebben alle medewerkers de rechten om nieuwe contactpersonen aan te maken.

Wijzigen flexwerkers - relaties - contactpersonen

Flexwerkers

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen voor het wijzigen van gegevens van flexwerkers. Wanneer je geen autorisatie toekent, hebben alle medewerkers de rechten om flexwerkers te wijzigen. Het betreft de volgende velden waarvoor een autorisatie kan worden vastgelegd:

Flexwerker Geslacht
Flexwerker Burgerlijke staat
Flexwerker Roepnaam
Flexwerker Achternaam
Flexwerker Voorletters
Flexwerker Voorvoegsels
Flexwerker Adres (straat, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, plaats, regio, land)
Flexwerker Domicilie adres (straat, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, plaats, regio, land)
Flexwerker E-mailadres
Flexwerker Mobiel (prive en zakelijk)
Flexwerker Telefoon (prive en zakelijk)
Flexwerker Nationaliteit
Flexwerker Geboortedatum
Flexwerker Geboorteland
Flexwerker Geboorteplaats
Flexwerker Burgerservicenummer

Relaties

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen voor het wijzigen van gegevens van relaties. Wanneer je geen autorisatie toekent, hebben alle medewerkers de rechten om relaties te wijzigen. Het betreft de volgende velden waarvoor een autorisatie kan worden vastgelegd:

Relatie Naam
Relatie Bezoekadres (straat, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, plaats, regio, land)
Relatie Correspondentieadres (straat, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, plaats, regio, land)
Relatie Postbusadres (straat, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, plaats, regio, land)
Relatie E-mailadres
Relatie Telefoon (zakelijk)
Relatie Website
Relatie KvK nummer
Relatie BTW nummer

Contactpersonen

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen voor het wijzigen van gegevens van contactpersonen van relaties. Wanneer je geen autorisatie toekent, hebben alle medewerkers de rechten om contactpersonen te wijzigen. Het betreft de volgende velden waarvoor een autorisatie kan worden vastgelegd:

Contactpersoon Geslacht
Contactpersoon Roepnaam
Contactpersoon Achternaam
Contactpersoon Voorletters
Contactpersoon Voorvoegsels
Contactpersoon Geboortedatum
Contactpersoon E-mailadres
Contactpersoon Mobiel (prive en zakelijk)
Contactpersoon Telefoon (prive en zakelijk) 

Instellen afwijkend percentage NeWML bij relaties

Afwijkend percentage

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen voor het ingeven van een afwijkend percentage NeWML bij de relatie op tabblad 'Overige gegevens'. Wanneer er geen autorisatie wordt ingesteld kan elke medewerker een afwijkend percentage selecteren. Indien je een rol selecteert kunnen alleen medewerkers met de betreffende rol een afwijkend percentage selecteren.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.