Skip to main content
Skip table of contents

Algemeen 2018-2019

Elk jaar willen wij de jaarwissel zo makkelijk mogelijk maken. Wij bereiden je hierop voor met behulp van onze webinars, de stappen en de Easyvideo's in dit handboek. Deze hulpmiddelen hebben één gezamenlijke basis: de procesbeschrijving. Deze bestaat uit 3 korte stappen en eventueel acties vanuit wettelijke wijzigingen. De stappen voor een Easy jaarwissel bestaan uit:

  1. Openen loonjaar 2019
  2. Reserveringen, lonen en tarieven (overzichten)
  3. Afsluiten loonjaar 2018

Deze stappen richten zich op de handelingen die je in Easyflex moet doen om het loonjaar 2019 operationeel te maken en uiteindelijk het loonjaar 2018 af te sluiten. Wanneer je de stappen en adviezen uit de procesbeschrijving nauwkeurig opvolgt, zal dit proces weinig tijd vergen. Aanvullende informatie en veel voorkomende vragen vind je gemakkelijk terug in de doorverwijzingen of in de FAQKlik hier voor een overzicht van alle downloads.

Voordat je begint

Zolang je bezig bent met stap 1 van de jaarwissel is het niet mogelijk om pro forma's te maken en is het niet mogelijk om te verlonen en/of factureren. Bedenk om deze reden goed wanneer je aan deze stap gaat beginnen. Nadat stap 1 is afgerond kun je de eventuele acties uitvoeren die voortkomen uit de wettelijke wijzigingen, zoals hieronder beschreven.

Wat heb je nodig

  • De beschikking van de Belastingdienst met hierop de gedifferentieerde premies Whk
  • Premie voor de AZV (wanneer je flexwerker met beding uitzendt)
  • Pensioen gegevens (wanneer je een ander pensioen dan StiPP toepast)
  • Rechten in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen'

Daarnaast wijzen wij je erop, dat alle in dit document opgenomen variabelen zijn verzameld uit de diverse documenten zoals wij deze van de Belastingdienst, de ABU, de NBBU en StiPP hebben mogen ontvangen. Easyflex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van deze variabelen. Voor het verkrijgen van de juiste voor jullie van toepassing zijnde variabelen verwijzen wij je naar de daarvoor verantwoordelijke instanties.

Kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen vanaf 2019

Hieronder volgt een kort overzicht van de wijzigingen. Een volledig overzicht van alle loontechnische wijzigingen per 1 januari 2019 vind je in de nieuwsbrief 'Loonheffingen voor 2019' van de Belastingdienst. Voor alle overige wijzigingen verwijzen we je naar de Easy Update.

Andere loonbelastingtabellen voor buitenlandse flexwerkers

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners hebben daar geen recht meer op. Zij hebben alleen nog recht op het premiedeel als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.

Dit betekent dat je vanaf 1 januari 2019 moet bepalen of je voor een werknemer wel of geen rekening moet houden met het belastingdeel van de heffingskortingen. Daarnaast dien je rekening te houden met het belastingdeel van de arbeidskorting. Daarvoor moet je weten van welk land een werknemer inwoner is, zodat je de juiste loonbelastingtabel kunt gebruiken. Door deze verandering komen er ook nieuwe loonbelastingtabellen.

In de loonbelastingtabellen wordt vanaf 2019 onderscheid gemaakt tussen 3 groepen werknemers:

  1. Werknemers die inwoner zijn van Nederland

  2. Werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

  3. Werknemers die inwoner zijn van een derde land, dat wil zeggen van een land dat niet valt onder 1 of 2


Actie in Easyflex
In Easyflex is hiervoor een nieuw invoerveld gemaakt bij de flexwerker op het tabblad 'Fiscaal-Sociaal', onder de 'Gegevens voor loonopgave'. Hier kun je aangegeven in welke categorie de flexwerker valt. (Nederland, Landenkring of Derde landen), de instelling is afhankelijk van het domicilieadres van de flexwerker. Alle huidige flexwerkers worden door Easyflex op een van de drie opties gezet afhankelijk van het domicilieadres. Let op: Dit zal altijd gecontroleerd moeten worden. Bij nieuwe flexwerkers zal Easyflex op basis van het domicilieadres automatisch een optie kiezen. Controleer dit altijd bij het vastleggen van de 'Gegevens voor loonopgave'. Het invullen van het 'Fiscaal woonland' is verplicht. 

Wil je een overzicht van de instelling op fiscaal-sociaal? Dat kan via matching! Maak een nieuwe match aan met de selectie 'Flexwerker (handmatig)' en voeg de gewenste selectieobjecten toe. Met de knop 'Uitvoer samenstellen' kun je het nieuwe veld toevoegen en zo heb je een overzicht. Je kunt ook via 'Uitvoer samenstellen' de nationaliteit van de flexwerkers toevoegen als extra kolom. 

Minimum lonen

De minimum lonen zijn per 1 januari 2019 gewijzigd. Deze zijn al doorgevoerd in Easyflex. Klik hier voor de nieuwe minimumlonen.

Loon Leegloop

Voor loonjaar 2019 staat 'Loon Leegloop' standaard aangevinkt als grondslag voor het StiPP Pensioen. Indien gewenst kun je dit zelf uitschakelen onder 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aftrekposten > Onderhoud > Wijzigen > Looncomponenten'.

BTW verhoging 6% naar 9%

Vanaf 1 januari 2019 wordt het lage BTW tarief van 6% verhoogd naar 9%.  Klik hier voor de procesbeschrijving met de stappen welke je dient uit te voeren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.